Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Formaliteiten tijdens het contract

Wat moet u doen bij een buitenlandse dienstopdracht van een werknemer?

Als het gaat om een opdracht met verhoogd risico, brengt u de verzekeraar op de hoogte.

Laatst bijgewerkt op 7 januari 2022

Vóór de aanvang van de buitenlandse dienstopdracht met verhoogd risico dient u uw verzekeraar, op straffe van niet-verzekering, te contacteren. Hij zal volgende elementen wensen te kennen: de naam van de betrokken werknemers, de reisperiode, de bestemming, het doel van de dienstopdracht. In functie hiervan wordt bekeken of een bijpremie al dan niet aangerekend moet worden.

Buitenlandse dienstopdrachten zonder verhoogd risico dienen niet doorgegeven te worden voor zover het personeel al verzekerd is voor beroepsverplaatsingen.

De notie ‘verhoogd risico' wordt bepaald door de bestemming, de aard en duurtijd van de opdracht.

Alleen de ongevallen die gerelateerd zijn met het werk zijn gedekt. U kan wel een bijkomende verzekering Privé-leven afsluiten zodat ook de ongevallen buiten de beroepsactiviteit gedekt zijn in het buitenland.

Alle artikelen over Formaliteiten tijdens het contract