Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Formaliteiten tijdens het contract

Wat moet u doen bij een wijziging van de activiteit van uw onderneming?

U bent als verzekeringnemer wettelijk verplicht om uw verzekeraar te informeren over wijzigingen in het verzekerd risico. Doet u dit niet, dan draait u mogelijks zelf op voor een schadegeval.

Laatst bijgewerkt op 7 januari 2022

Zorg ervoor dat u iedere wijziging aan het verzekerd risico meldt aan uw verzekeraar. Op die manier kan de verzekeraar bekijken of de verzekering moet aangepast worden. In functie van de wijziging, is een premievermindering of premieverhoging mogelijk. Als het gaat om een risico dat de verzekeraar niet wenst te verzekeren, kan hij opzeggen.

Komt u uw verplichtingen niet na en doet zich een schadegeval voor, dan heeft het slachtoffer van een arbeidsongeval wel recht op een vergoeding, maar kan de verzekeraar de gemaakte kosten terugvorderen van de werkgever.

Alle artikelen over Formaliteiten tijdens het contract