Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Vrijwilligers

Wat is vrijwilligerswerk?

Het vrijwilligerswerk beantwoordt aan een aantal strikte voorwaarden.

Laatst bijgewerkt op 4 augustus 2023

Vrijwilligerswerk is elke activiteit:

  • Die onbezoldigd en onverplicht verricht wordt
  • Die verricht wordt ten behoeve van één of meer personen, anderen dan degene die de activiteit verricht, van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel
  • Die ingericht wordt door een feitelijke vereniging of een publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoon, zonder winstoogmerk, anders dan het familie- of privéverband van degene die de activiteit verricht
  • En die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie verricht wordt in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een aanstelling als statutair personeelslid

Onder feitelijke vereniging verstaan we elke vereniging zonder winstoogmerk van twee of meer personen die in onderling overleg een activiteit organiseren om een onbaatzuchtige doelstelling te verwezenlijken met uitsluiting van enige winstverdeling onder haar leden en bestuurders en die een rechtstreekse controle uitoefenen op de werking van de vereniging.

Meer specifiek beoogt men hier de vrijwilligers in ziekenhuizen, in sportclubs en in jeugdbewegingen.

Ook mensen die opdrachten uitvoeren als bestuursvrijwilliger in het kader van een onbezoldigd mandaat moeten worden beschouwd als vrijwilligers door alle openbare instellingen (fiscale administraties, RSVZ, RSZ, …).

 

Alle artikelen over Vrijwilligers