Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk (AODW)

Wat is een voor een duidelijk omschreven werk gesloten arbeidsovereenkomst?

De arbeidsovereenkomst gesloten voor een duidelijk omschreven werk (AODW) is een gewone arbeidsovereenkomst waarin de aard van het werk en het te presteren arbeidsvolume nader gepreciseerd worden.

Laatst bijgewerkt op 25 januari 2024

De arbeidsovereenkomst gesloten voor een duidelijk omschreven werk (AODW) is een gewone arbeidsovereenkomst waarin de aard van het werk en het te presteren arbeidsvolume nader gepreciseerd worden. De AODW veronderstelt dus dat, op het ogenblik van de aanwerving, het voorwerp en de omvang van het uit te voeren werk op een voldoende nauwkeurige wijze worden omschreven zodat het voor de betreffende werknemer op voorhand duidelijk is wanneer zijn arbeidsovereenkomst zal eindigen.

Voorbeelden: onderzoek betreffende de ruwbouw van een industrieel gebouw, opmaak van een inventaris van de voorraden, enz.

Bestaat over die punten geen duidelijkheid, dan wordt de arbeidsovereenkomst verondersteld voor een onbepaalde tijd gesloten te zijn.

De AODW is onderworpen aan de algemene principes die op de arbeidsovereenkomsten van toepassing zijn, behoudens enkele bijzonderheden die hierna worden toegelicht.

Alle artikelen over Arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk (AODW)