Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Occasioneel telewerk

Is de occasionele telewerker beschermd tegen arbeidsongevallen?

Er is sprake van een arbeidsongeval als de feiten die aanleiding gaven tot het letsel zich hebben voorgedaan tijdens en wegens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Aangezien het occasioneel telewerk meestal uitgevoerd wordt in de privéwoning van de werknemer en dus buiten elke controle om, is het meestal niet zo eenvoudig om dit te bepalen.

Laatst bijgewerkt op 25 januari 2024

Vermoeden van arbeidsongeval

Om hieraan te verhelpen, werd voor de telewerkers in de arbeidsongevallenwet een vermoeden van uitvoering van arbeidsovereenkomst beperkt in tijd en ruimte ingevoerd. Dit vermoeden stelt dat wanneer de telewerker een ongeval heeft op de plaats(en) en tijdens de uren vermeld in de telewerkovereenkomst, dit steeds vermoed zal worden een arbeidsongeval te zijn.  De verzekeraar mag uiteraard steeds het tegenbewijs leveren. 

Ook in geval van occasioneel telewerk

Voorheen was dit vermoeden enkel van toepassing op de structurele telewerker, want een schriftelijke overeenkomst voor telewerk was vereist.

De wet heeft het vermoeden ook toepasbaar op de occasionele telewerker gemaakt. Elk “ander document dat het telewerk generiek of punctueel, collectief of individueel, toelaat” volstaat nu immers.

Dit document moet de plaats of de plaatsen waar het telewerk verricht wordt en de periode van de dag waarin arbeid kan verricht worden vermelden.

Bij gebrek aan deze vermelding zal het vermoeden van toepassing zijn op de woonplaats of de plaats(en) waar het telewerk gewoonlijk wordt uitgevoerd en/of tijdens de werkuren die de telewerker zou moeten presteren indien hij in de lokalen van de werkgever zou zijn tewerkgesteld.

Bewijs van arbeidsongeval

Als het vermoeden niet speelt, dan zal de werknemer moeten bewijzen dat het om een arbeidsongeval gaat om een tussenkomst van zijn arbeidsongevallenverzekeraar te kunnen krijgen. In dat geval zal hij dus moeten kunnen aantonen dat het ongeval zich voorgedaan heeft tijdens en wegens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Alle artikelen over Occasioneel telewerk