Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vergeet de persoonsgegevens van de sollicitanten niet te wissen

Het zijn drukke tijden voor de personeelsdiensten. Door de vele openstaande vacatures krijgen ze heel wat sollicitaties te verwerken. Maar wat doe je met al die gegevens? Mag je die zomaar bijhouden? Een recente beslissing van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) brengt raad.

5 juli 2022

Begin 2022 berispte de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een onderneming die de persoonsgegevens van een sollicitant verder bleef verwerken, ook al had die laatste gevraagd om zijn gegevens te wissen.

Waarover ging het?

Een kandidaat-uitzendkracht vraagt na zijn sollicitatiegesprek - zonder aangeworven te worden - om zijn persoonsgegevens te wissen. Dat gebeurt niet volledig, want de dag na zijn verzoek tot gegevenswissing ontvangt hij een e-mail met een vacatureaanbod. De sollicitant diende daarom een klacht in bij de GBA, met een berisping voor de onderneming als gevolg.

Wat als een sollicitant jou vraagt om zijn persoonsgegevens te wissen? 

Elke sollicitant heeft het recht om zijn persoonsgegevens te laten wissen. Als verwerkingsverantwoordelijke moet je hierop ingaan en zonder uitstel deze gegevens wissen. Wanneer er geen arbeidsovereenkomst volgt uit de sollicitaite, heeft het bijhouden van deze gegevens immers geen nut meer.

Je kan GDPR gewijs gegevens ook niet langer bijhouden dan nodig voor het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt. 

Onze tip

Verwijder na afloop van de wervings- en selectieprocedure meteen de persoonsgegevens van de sollicitanten, ook al vroeg de kandidaat hier (nog) niet expliciet om.

Wil je deze kandidatuur graag opnemen in een wervingsreserve? Breng de kandidaat hiervan op de hoogte en geef hem of haar de mogelijkheid om zich hiertegen te verzetten. 

Wat is het belang van deze beslissing voor jou? 

Is het bewaren van persoonsgegevens van een sollicitant niet langer nodig? Dan moet je die gegevens verwijderen, aangezien het bewaren ervan niet meer kan gerechtvaardigd worden voor het doeleinde waarvoor je deze verwerkt hebt tenzij er een rechtmatig doel is.

Een rechtmatig doel tot verwerken van gegevens van een sollicitant kan het volgende zijn: 

  • Het versturen van vacatures 

  • Marketingdoeleinden, als hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door de betrokkene 

  • Het voorstellen van een opleiding

Je moet sowieso de betrokken persoonsgegevens verwijderen als je hierom verzocht wordt. 

Wat doet Securex voor jou?  

Heb je nog vragen over de GDPR? Neem gerust contact op met jouw Securex Legal Advisor via myHR@securex.be.  

Voor meer informatie over de GDPR-verplichtingen, raadpleeg zeker ons dossier GDPR & Privacy op Lex4You en onze actualiteit over de 6 checks voor jouw personeelsbeleid.

Neem ook een kijkje op onze e-shop waar je al onze modeldocumenten kan vinden.

Bronnen

GDPR & privacy