Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

ESG-duurzaamheidsrapportage en klokkenluiders een belangrijk aandachtspunt voor heel wat ondernemingen

Vanaf de boekjaren die beginnen op, of vanaf, 1 januari 2024 moeten bepaalde grotere ondernemingen en groepen van ondernemingen duurzaamheidsinformatie opnemen in hun jaarverslag. Maar wat is dat juist en wat betekent dit voor jou en jouw onderneming?

29 augustus 2023

Duurzaamheidsrapportering

De duurzaamheids- of ESG-rapportageverplichtingrapportageplicht heeft betrekking op volgende 3 factoren : ecologische (E), sociale en mensenrechten (S), en governance-factoren (G):

 • Ecologische factoren: dit is de impact van een bedrijf op het milieu
 • Sociale factoren: dit zijn de  relaties van een bedrijf met zijn werknemers, klanten, leveranciers,…
 • Governance: dit zijn de interne systemen van een bedrijf voor het nemen van beslissingen

Lees meer : verplichting om duurzaamheidsinformatie bekend te maken | FOD Economie  

Duurzaamheid in de waardeketen

Onderneming moeten in het kader van de duurzaamheidsrapportering de belangrijkste negatieve effecten van hun activiteiten en waardeketen identificeren en monitoren, daarnaast moeten zij maatregelen nemen om deze negatieve effecten te verminderen of te elimineren.

Onder negatieve effecten verstaat men onder andere:

 • Milieueffecten, zoals luchtvervuiling, watervervuiling en afvalproductie
 • Sociale effecten, zoals kinderarbeid, discriminatie en slechte arbeidsomstandigheden
 • Ethische effecten, zoals corruptie en mensenrechtenschendingen,……

Wat is de link met de klokkenluiders?

Klokkenluiders kunnen helpen om ESG/duurzaamheid te bevorderen door mistoestanden aan te kaarten. Dit kan bedrijven helpen om hun ESG-prestaties te verbeteren, zich aan de wet te houden en verantwoordelijk te zijn voor hun acties.

Verplichtingen inzake de klokkenluiders

Een klokkenluider is een persoon (of groep van personen) die alarm slaat over gedrag dat indruist tegen het algemeen belang.

Sinds 15 februari 2023 moeten bedrijven van 250 of meer werknemers een intern meldkanaal opzetten.

Maar ook voor bedrijven met 50 werknemers of meer nadert de deadline van 17 december 2023.

Juridische entiteiten met 50 tot minder dan 250 werknemers hebben nl.de tijd tot 17 december 2023 om een intern meldkanaal op te richten.

Lees meer :  denk aan het intern meldkanaal

Via dit kanaal kunnen de werknemers wantoestanden over de hier opgesomde regelgeving melden, zonder dat ze hiervoor represailles (zoals bvb ontslag) kunnen ondervinden.

 • Regelgeving over overheidsopdrachten
 • Regelgeving over financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering
 • Regelgeving over productveiligheid en productconformiteit
 • Regelgeving over veiligheid van het vervoer
 • Regelgeving over bescherming van het milieu
 • Regelgeving over stralingsbescherming en nucleaire veiligheid
 • Regelgeving over veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn
 • Regelgeving over volksgezondheid
 • Regelgeving over consumentenbescherming
 • Regelgeving over bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen
 • Regelgeving over bestrijding van belastingfraude
 • Regelgeving over sociale fraudebestrijding

Merk op dat de materies waar klokkenluiders een melding kunnen over doen, nauw aansluiten bij de duurzaamheidsrapportage.

Ben jij een bedrijf van 50 werknemers of meer ?

Wil je meer weten over ESG en de klokkenluiders? Volg dan zeker onze webinar op 12/09/2023 en kom meer te weten over de klokkenluiders en het interne meldkanaal.

Schrijf je hier in : klokkenluiders - webinar

Wat doet Securex voor jou?

Als je vragen hebt over de oprichting van een intern meldpunt, kan je terecht bij onze consultants via consultinglegal@securex.be. Zij kunnen je ook helpen met het opstellen van een policy.

GDPR & privacy
Klokkenluidersrichtlijn