Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vlaamse RSZ-korting voor personen zonder recente duurzame werkervaring

Vanaf 1 oktober 2023 wordt een nieuwe Vlaamse RSZ-korting ingevoerd. De bedoeling is om werkgevers te stimuleren langdurig werklozen in dienst te nemen in het Vlaamse gewest. Zij krijgen gedurende vier kwartalen een korting op de patronale RSZ-bijdragen.

13 september 2023

Welke werknemers geven recht op de RSZ-korting?

Personen zonder recente en duurzame werkervaring zijn personen die al enige tijd werkloos zijn. Om recht te geven op de korting, moet de werknemer concreet:

  • Op de dag vóór de indienstneming ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB en dit gedurende twee jaar.
    Periodes van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval, van detentie, of van onderbreking van de inschrijving worden gelijkgesteld met een inschrijving, op voorwaarde dat de onderbrekingen hoogstens drie maanden bedragen.
  • Tussen 25 en 58 jaar zijn op de laatste dag van het kwartaal van aanwerving.
  • Een refertekwartaalloon hebben dat lager ligt dan 10.000 euro bruto voor een voltijdse tewerkstelling en volledige prestaties

Het huidige systeem waarbij er een RSZ-korting, of met de wettelijke benaming een doelgroepvermindering, wordt toegekend aan langdurig werklozen zal vanaf 1 oktober uitdoven.

Kom je als werkgever in aanmerking?

Voldoet de persoon die je aanwerft aan de voorwaarden? Dan moet je nog nagaan of je die persoon tewerkstelt in een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest. Ook dat is immers een voorwaarde om van de doelgroepvermindering te kunnen genieten.

Ook werkgevers met een hoofdzetel in een ander gewest kunnen dus in aanmerking komen, als de werknemer werkt in een vestigingseenheid in het Vlaamse gewest. Het type arbeidsovereenkomst (bepaalde tijd, onbepaalde tijd, welomschreven werk, uitzendarbeid) heeft hierbij geen belang.

Voorbeeld

De SA Electric Bikes heeft de hoofdzetel in Luik, maar heeft ook een vestiging in Tongeren. Het bedrijf sluit een arbeidsovereenkomst af met Filip, die in de vestiging in Tongeren zal werken. Filip voldoet aan de voorwaarden om recht te geven op een RSZ-korting voor personen zonder recente, duurzame werkervaring. Omdat Filip in de vestiging in Vlaanderen werkt, heeft zijn werkgever voor hem recht op de RSZ-korting.

Hoeveel bedraagt de RSZ-korting?

De RSZ-korting bedraagt 1.000 euro per kwartaal en je hebt er gedurende maximaal vier kwartalen recht op. Je ontvangt de korting voor de eerste keer in het kwartaal van aanwerving. De vermindering wordt automatisch toegekend na toepassing van de structurele verminderingen.

Als je werknemer deeltijds werkt of onvolledige prestaties heeft, wordt de vermindering pro rata berekend.

Normaalgezien moet je werknemer ook minstens halftijds werken in het kwartaal waarin je de korting ontvangt. Werkt je werknemer minder dan halftijds in het kwartaal waarvoor je de korting aanvraagt? Dan moet je werknemer in dat kwartaal minstens 27,5% van een normale voltijdse prestatie daadwerkelijk aan de slag zijn.

Beschikbaar vanaf oktober

Deze nieuwe maatregel treedt in werking op 1 oktober 2023 en vervangt de bestaande aanwervingsincentive voor langdurig werklozen. Die wordt dan ook vanaf die datum niet langer toegekend. Bestaande kortingen van langdurige werklozen blijven wel behouden. Die al toegekende verminderingen blijven dan ook verder lopen.

Wat doet Securex voor jou?

Wil je meer info over de Vlaamse RSZ-kortingen? Lees dan hier ons dossier over dit onderwerp.

Heb je nog vragen over deze kortingen, contacteer dan je Securex Legal Advisor via myHR@securex.be.

Bronnen

GDPR & privacy