Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wet nieuwe energiemaatregelen gepubliceerd

De energiecrisis heeft zowel op bedrijven, werknemers als burgers een grote impact. Om die impact enigszins te verzachten werd een wet goedgekeurd met verschillende energiemaatregelen. Wij bespreken diegenen die het belangrijkste zijn voor werkgevers en werknemers.

4 november 2022

Tijdelijke werkloosheid energie

Je kan al sinds begin oktober beroep doen op de tijdelijke werkloosheid omwille van de energiecrisis. Deze maatregel is dus niet nieuw, maar de wet zorgt wel voor enkele verduidelijkingen.

Zo wordt daarin verduidelijkt:

 • Dat deze vorm van tijdelijke werkloosheid tot 31 maart 2023 kan worden gebruikt
 • Hoe recent opgerichte bedrijven beroep kunnen doen op dit type werkloosheid
 • Dat een koninklijk besluit bijzondere regels kan vastleggen voor de socialprofit sector. Dat besluit is er momenteel nog niet

Daarnaast heeft de RVA ook de definitie over de toegevoegde waarde verder uitgewerkt. Wij hebben deze info in ons artikel van 3 oktober opgenomen.

Lees hier hoe je de tijdelijke werkloosheid energie in jouw bedrijf invoert.

Verhoging van de drempels voor het loonbeslag

Om ervoor te zorgen dat werknemers de energiecrisis beter kunnen doorstaan, worden ook de drempels voor het loonbeslag verhoogd. Die maatregel geldt vanaf 3 november tot en met 31 december 2022.

Welke nieuwe beslagdrempels van toepassing zijn, lees je in ons artikel van 3 november.

Betalingsuitstel van bedrijfsvoorheffing en inkomstenbelastingen

Deze wet voorziet ook een algemeen uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing voor 2 maanden. Voor maandaangevers gaat het over de bedrijfsvoorheffing op de inkomsten van de maanden november en december. Voor kwartaalaangevers betreft het de bedrijfsvoorheffing verbonden aan het vierde kwartaal van 2022.

Verder worden ook de betalingstermijnen van de verschillende inkomstenbelastingen met twee maanden verlengd.

Met deze maatregel wil de overheid financiële ademruimte en betalingsfacilitering bieden aan werkgevers, ondernemers en burgers.

Meer informatie over deze maatregel lees je binnenkort in een uitgebreider artikel op Lex4You

Tijdelijk moratorium voor energie-intensieve bedrijven in moeilijkheden

Energie-intensieve bedrijven in moeilijkheden kunnen:

 • Vragen om een beslag op te heffen
 • Niet op dagvaarding failliet verklaard worden of gerechtelijk ontbonden worden. Initiatieven door het openbaar ministerie of de voorlopig bewindvoerder vormen hierop een uitzondering

Daarnaast zijn bepaalde schuldenaren niet verplicht faillissementsaangifte te doen als hun betalingsmoeilijkheden het gevolg zijn van de energieprijzen.

Een energie-intensief bedrijf in moeilijkheden is een onderneming:

 • Die niet duurzaam heeft opgehouden te betalen op 24 februari 2022
 • Wiens aankoop van energieproducten en elektriciteit van de onderneming ten minste 3 % van de toegevoegde waarde uitmaakte voor het kalenderjaar 2021
 • Die de drie maanden vóór 3 november 2022 een energieprijs betaalde die ten minste is verdubbeld ten opzichte van de energieprijs die gemiddeld werd betaald tussen 1 januari 2021 en 30 september 2021
 • Die geen vervallen en opeisbare belastingschulden of socialezekerheidsschulden heeft, met uitzondering van deze die onder een afbetalingsregeling vallen. Daarbij worden belastingschulden tot 1.500 euro of schulden waarvan het bestaan of het bedrag wordt betwist en waarover geen definitieve beslissing is genomen, niet in aanmerking genomen
 • Die werd opgericht vóór 24 februari 2022

Pensioentoezegging en risicodekkingen

Werkgevers die beroep doen op de tijdelijke werkloosheid energie en die pensioentoezeggingen voor hun werknemers hebben gedaan, genieten van een opschorting van de toezegging tijdens de tijdelijke werkloosheid.

Dat geldt ook voor:

 • De beroepsgebonden ziektekostenverzekerings-overeenkomsten in de zin van artikel 201, § 1, 1°, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen
 • De beroepsgebonden arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsverzekeringsovereenkomsten in de zin van artikel 201, § 1, 2° en 3°, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen
 • De dekkingen inzake arbeidsongeschiktheid en invaliditeit beheerd door een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, ten gunste van werknemers indien de arbeidsovereenkomst van één of meerdere aangeslotenen wordt opgeschort ten gevolge van tijdelijke werkloosheid in het kader van de energiecrisis en voor zover het pensioenreglement, het solidariteitsreglement, de pensioenovereenkomst, het reglement of de overeenkomst die van kracht zijn niet voorzien in de voortzetting van de pensioenopbouw en van de risicodekkingen gedurende deze periode van opschorting van de arbeidsovereenkomst

Aan deze opschorting zijn heel wat voorwaarden verbonden. Heb je daarover bijkomende vragen? Dan contacteer je best je verzekeraar.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je vragen over deze maatregelen? Dan kan je ons contacteren via myHR@securex.be.

Bron

 

Hoge inflatie
Oorlog in Oekraïne en energiecrisis
Tijdelijke werkloosheid
Algemene regels rond verlonen