Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wat beweegt er in september op HR vlak?

Op 2 september is het wereld baarddag, op die dag posten mensen foto’s van hun baard op de sociale media. September is ook de maand om te genieten van de mooie kleuren van de herfst. Maar wat ons meer interesseert is wat er op sociaal-economisch vlak allemaal gebeurt in september.

28 augustus 2023

Op 1 september start het kwalificerend werkplekleren in Vlaanderen

Vanaf 1 september 2023 vervangt de nieuwe 'premie kwalificerend werkplekleren' vier andere maatregelen, waaronder de start- en stagebonus. Die worden afgeschaft vanaf 1 september 2023.

Een onderneming die een leerwerkplek op de werkvloer aanbiedt aan een leerling in een alternerende opleiding secundair onderwijs, een lerende in een duale opleiding volwassenenonderwijs of een lerende in een graduaatsopleiding verpleegkunde kan onder bepaalde voorwaarden de premie kwalificerend werkplekleren ontvangen.

Lees meer: premie kwalificerend werkplekleren | Vlaanderen.be

Lees meer: Vlaamse steunmaatregelen in 2023.

Op 27 september vieren we de dag van de Franse gemeenschap

De dag van het feest van de Franstalige gemeenschap, die op woensdag 27 september valt, maakt geen deel uit van de 10 wettelijke feestdagen.

De werkgever of het paritair comité kan echter wel beslissen om de werknemers voor die gelegenheid een feestdag te geven. In dat geval legt de sector of de werkgever de modaliteiten voor die verlofdag vast.

Lees meer: wat zijn de 10 feestdagen van het jaar?

Betaal jouw koopkrachtpremie op tijd

Heel wat sectoren hebben een CAO afgesloten waarin voorzien wordt in de toekenning van een koopkrachtpremie. Voldoe jij aan de toekenningsvoorwaarden dan moet je een koopkrachtpremie uitbetalen.

Voor een aantal sectoren zoals de arbeiders en bedienden uit de chemiesector (PC 116 en 207) moet de premie tegen 30 september worden uitbetaald.

Lees meer: is er een akkoord/koopkrachtpremie in jouw sector?

Klokkenluiders: de deadline van 17 december 2023 nadert

Bedrijven met 250 of meer werknemers moeten al sinds 15 februari 2023 een intern meldkanaal opzetten. Vanaf 17 december 2023 geldt dit ook voor bedrijven vanaf 50 werknemers. Onderneem daarom zo snel mogelijk actie."

Een intern meldkanaal kan jouw bedrijven helpen om misstanden te identificeren die anders misschien onopgemerkt zouden blijven het kan de reputatie van jouw bedrijf beschermen door misstanden te identificeren en te corrigeren voordat ze publiek worden. Dit kan helpen om het imago van jouw bedrijf te beschermen.

Lees meer: een intern meldkanaal voor bedrijven vanaf 50 werknemers.

Volg zeker ook onze Webinar op 12 september:

Webinar klokkenluiders : ontdek de positieve gevolgen voor jouw bedrijf.

 

Vlaanderen
Klokkenluidersrichtlijn