Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wanneer wordt de spilindex overschreden in 2024?

De inflatie stijgt in januari van 1,35 naar 1,75%. De inflatie dus opnieuw toegenomen. Hoewel de prijzen voor energie zijn gedaald, is de inflatie voor voeding opnieuw gestegen. Maar wat betekent dit voor de spilindex?

13 februari 2024

Wat is de spilindex?

De spilindex is een grenswaarde die bepaalt wanneer sociale uitkeringen en overheidswedden aangepast worden aan de inflatie. Als de spilindex overschreden wordt door het gemiddelde van de laatste vier maanden van de gezondheidsindex (dit is de ‘afgevlakte’ gezondheidsindex), stijgen die bedragen met 2 procent.

Wordt de spilindex overschreden in 2024?

Volgens de laatste verwachtingen van het Federaal Planbureau  zou de spilindex worden overschreden: 

  • Spilindex (128,11) zou bereikt worden in april 2024
  • Spilindex (130,67) zou pas bereikt worden in april 2025

Als dat klopt, stijgen de sociale uitkeringen in mei 2024 met 2% en worden de wedden van het overheidspersoneel in juni 2024 met 2% aangepast. Ook de social profit sectoren krijgen dan een indexering met 2%.

Voor 2024 zou er maar een overschrijding van de spilindex meer zijn, daar waar er vorige maand nog uitgegaan werd van twee overschrijdingen.

Sociale uitkeringen en andere bedragen

Als de spilindex wordt overschreden gaan ook de werkloosheidsuitkering naar omhoog.

Verder is er ook een stijging van het GMMI, de werkbonus, …

Al deze bedragen kan je terugvinden in onze socio- en fiscolist.

Indexprognose voor het PC 200

In het paritair comité nr. 200 worden de lonen eenmaal per jaar geïndexeerd in de maand januari. De indexeringsregels  in PC 200 zijn dus niet gekoppeld aan de spilindex.

In januari 2024 werden de lonen in PC 200 met 1,48% geïndexeerd.

De prognose voor januari 2025 bedraagt momenteel 3,83%.

Lees meer: 'Indexeringsregels PC 200'

Indexprognose in andere sectoren

Elke sector bepaalt zijn eigen indexeringsregels. Sommige sectoren indexeren een keer per jaar op een vast tijdstip met een variabel percentage, zoals het PC 200. Andere sectoren indexeren op een variabel tijdstip maar met een vast percentage.

Een voorbeeld van dat laatste systeem is de chemiesector. Dat is het PC 116 voor arbeiders en het PC 207 voor bedienden. Daar werden de lonen in februari 2023 met 2% geïndexeerd.

Voor het jaar 2024 wordt er pas een index verwacht in de maand maart.

Lees de regels in jouw sector na via Paritaire comités > Het loon bepalen > Indexeringsregels.

Bron

Hoge inflatie