Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Waalse ‘Impulsions’ - Vanaf 1 juli is een overeenkomst van ten minste twee maanden vereist

Om vanaf 1 juli in aanmerking te komen voor een Waalse ‘Impulsion’ is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd van ten minste twee maanden vereist. De Waalse regering wil zo tot het einde van het jaar wat bezuinigen.

11 mei 2023

Wat is een ‘Impulsion’?

In het Franstalige Waalse Gewest neemt de steun voor de aanwerving van:

  • Langdurig werkzoekenden
  • En jonge werkzoekenden van minder dan 25 jaar

de vorm aan van een activering van hun werkloosheidsuitkeringen.

Concreet ontvangt de werknemer gedurende een bepaalde periode een werkuitkering, die je kunt aftrekken van het nettoloon.

Lees meer:

Deze Waalse steun wordt enkel toegekend aan werkzoekenden met hoofdverblijfplaats in het Franstalige Waalse Gewest.

Welke nieuwe voorwaarde in verband met de arbeidsovereenkomst wordt ingevoerd?

Momenteel zijn er geen specifieke vereisten over de duur van de tussen de partijen gesloten arbeidsovereenkomst. Voltijdse tewerkstelling is overigens niet vereist, maar het bedrag van de werkuitkering wordt bij deeltijdse tewerkstelling naar verhouding verminderd.

Dit verandert van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023. Er wordt een nieuwe voorwaarde ingevoerd: de partijen moeten een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (AOOT) of een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd (AOBT) van ten minste twee maanden sluiten om recht te hebben op de activering (‘Impulsion 12 mois’ + of voor jongeren onder de 25 jaar).

De Forem verduidelijkt dat de voorwaarde zal worden gecontroleerd op basis van de kopie van de arbeidsovereenkomst die via de uitbetalingsinstellingen aan de RVA wordt voorgelegd. Het model van bijlage bij de arbeidsovereenkomst dat beschikbaar is op de website van Forem wordt dus heel binnenkort aangepast.

Bij onderbreking van de overeenkomst, zelfs voor één dag, moet een nieuwe bijlage worden ingediend.

Bovendien wordt de bepaling die voorziet dat geen nieuwe aanvraag van werkuitkering moet worden ingediend bij heraanwerving bij dezelfde werkgever binnen een termijn van minder dan twaalf maanden geschrapt. Een nieuwe aanvraag zal dus ingediend moeten worden bij elke heraanwerving.

Overgangsmaatregel

De bepalingen die van toepassing waren vóór de inwerkingtreding van deze maatregel blijven gelden voor arbeidsovereenkomsten die op 30 juni 2023 in uitvoering waren, tot ze aflopen.

Onze tip

Als je van plan bent een langdurig werkzoekende of een jonge werkzoekende voor minder dan twee maanden in dienst te nemen, werf hem dan vóór 1 juli 2023 aan. De nieuwe voorwaarde geldt dan nog niet voor jou.

Wat doet Securex?

Meer informatie over de Waalse ‘Impulsions’ vind je onder ons thema Optimiser la politique salariale > Aides à l’emploi wallonnes (partie francophone) (informatie in het Frans).

Je kunt ook gebruik maken van ons advies door een e-mail te sturen naar myHR@securex.be.

Lees ook: 'Waals Gewest - De RSZ-korting voor oudere werknemers wordt binnenkort aangepast'

Bron

Wallonië
Tewerkstellingsmaatregelen