Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Activeringsbijdrage vrijstelling van prestaties wordt verhoogd in 2024

Werkgevers kunnen hun werknemers vrijstellen van prestaties met behoud van loon. Als werkgever moet je dan soms een activeringsbijdrage betalen aan de RSZ. Die bijdrage wordt vanaf het eerste kwartaal van 2024 verhoogd. Die bijdrage moet wel niet betaald worden bij een vrijstelling van prestaties tijdens de opzegtermijn.

5 januari 2024

Voor welk type van vrijstelling van prestaties betaal je activeringsbijdragen?

Met de activeringsbijdrage wil de overheid vermijden dat werkgevers (te veel) werknemers in dienst houden, terwijl ze hen vrijstellen van prestaties. Om misbruik tegen te gaan, moest je als werkgever die bijdrage tot eind 2023 betalen voor werknemers die tijdens een volledig kwartaal geen enkele prestatie leveren.

Deze bepaling wordt verstrengd. Vanaf 2024 moet je de bijdrage ook betalen als je je werknemer voor meer dan 2/3 van de voltijdse arbeidsduur vrijstelt van prestaties.

Soms heb je recht op een vrijstelling of vermindering van de bijdrage

Het is echter niet de bedoeling om elke vrijstelling van prestaties te sanctioneren. Daarom moet je als werkgever voor de volgende vormen van vrijstelling van prestaties geen activeringsbijdrage betalen:

  • Een vrijstelling van prestaties tijdens een opzegtermijn die werd betekend zoals voorzien in de arbeidsovereenkomstenwet.
  • Een vrijstelling van prestaties waarbij je je werknemer gedurende minstens de eerste vier kwartalen van de vrijstelling een opleiding laat volgen. Het moet dan gaan om een opleiding die jij als werkgever georganiseerd hebt. En de kost ervan moet minstens 20% van het jaarloon bedragen waarop je werknemer vóór de vrijstelling van prestaties recht had.
  • Een vrijstelling van prestaties die vóór 28 september 2017 aanving.

In één geval kan de activeringsbijdrage ook met 40% verminderd worden. Dat is het geval als je je werknemer verplicht om in de eerste vier kwartalen van de vrijstelling een outplacementbegeleiding van 60 uur laat volgen. Die begeleiding moet voldoen aan alle voorwaarden die van toepassing zijn op outplacement bij een ontslag.

Als je werknemers geen prestaties leveren omdat hun arbeidsovereenkomst geschorst is op basis van een wettelijke schorsingsgrond (zoals ziekte), moet je ook geen activeringsbijdrage betalen.

Wat zijn de nieuwe percentages van de activeringsbijdrage?

Verhoging van de standaard activeringsbijdrage

In de programmawet wordt het percentage van de activeringsbijdrage voor werknemers gevoelig verhoogd. Dat betekent dat dit de nieuwe activeringsbijdragen zijn:

Leeftijd van de vrijgestelde werknemers

Oud percentage van de activeringsbijdrage

Nieuw percentage van de activeringsbijdrage

< 55 jaar

20% met een minimumbedrag van 300 euro per kwartaal

50% met een minimumbedrag van 300 euro per kwartaal

⩾ 55 jaar tot < 58 jaar

20% met een minimumbedrag van 300 euro per kwartaal

50% met een minimumbedrag van 300 euro per kwartaal

⩾ 58 jaar tot < 60 jaar

20% met een minimumbedrag van 300 euro per kwartaal

50% met een minimumbedrag van 300 euro per kwartaal

⩾ 60 jaar tot < 62 jaar

15% met een minimumbedrag van 225,60 euro per kwartaal

45% met een minimumbedrag van 225,60 euro per kwartaal

62 jaar

10% met een minimumbedrag van 225,60  euro per kwartaal

10% met een minimumbedrag van 225,60 euro per kwartaal

Bijkomende verhoging van de activeringsbijdrage

In de programmawet werd nog een bijkomende maatregel voorzien. Om te vermijden dat werkgevers te veel werknemers vrijstellen van prestaties, wordt de activeringsbijdrage soms verhoogd. Dat is het geval als je als werkgever minstens 10% van je werknemers volledig vrijstelt van prestaties.

In dat geval wordt het percentage van de activeringsbijdrage met 25% verhoogd. Stel je minstens 10% van je werknemers vrij van prestaties? Dan ben je de volgende bijdrage verschuldigd:

Leeftijd van de vrijgestelde werknemers

Nieuw percentage van de activeringsbijdrage

Verhoogd percentage van de activeringsbijdrage

< 55 jaar

50% met een minimumbedrag van 300 euro per kwartaal

62,5% met een minimumbedrag van 300 euro per kwartaal

⩾ 55 jaar tot < 58 jaar

50% met een minimumbedrag van 300 euro per kwartaal

62,5% met een minimumbedrag van 300 euro per kwartaal

⩾ 58 jaar tot < 60 jaar

50% met een minimumbedrag van 300 euro per kwartaal

62,5% met een minimumbedrag van 300 euro per kwartaal

⩾ 60 jaar tot < 62 jaar

45% met een minimumbedrag van 225,60 euro per kwartaal

56,25% met een minimumbedrag van 225,60 euro per kwartaal

62 jaar

40% met een minimumbedrag van 225,60 euro per kwartaal

50% met een minimumbedrag van 225,60 euro per kwartaal

Wanneer treedt deze maatregel in werking?

De nieuwe percentages worden vanaf het eerste kwartaal van 2024 toegepast. Ze zijn van toepassing op vrijstellingen die vanaf 1 januari 2024 ingaan.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je nog bijkomende vragen over deze maatregel, dan kan je terecht bij je Securex Legal Advisor via myHR@securex.be.

Bron

Sociale bijdragen (RSZ)
RSZ-kortingen