Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vanaf 1 juli 2024 verdwijnen sommige Vlaamse RSZ-kortingen

Vanaf 1 juli 2024 worden een aantal bestaande Vlaamse RSZ- kortingen afgeschaft. Het gaat om de kortingen voor laaggeschoolde jongere en oudere werknemers. Er worden wel overgangsmaatregelen voorzien. Zo kan je als werkgever toch nog gebruik maken van deze kortingen. Je moet de betrokken werknemer dan wel vóór 1 juli 2024 aanwerven.

1 februari 2024
Deze pagina is bijgewerkt naar aanleiding van Besluit Vlaamse regering 23/02/2024 (BS05/04/2024).

Welke kortingen verdwijnen vanaf 1 juli 2024?

Vanaf 1 juli worden de RSZ-kortingen, de zogenaamde doelgroepverminderingen, voor zowel oudere als laaggeschoolde jongere werknemers afgeschaft. Bij de oudere werknemers worden zowel kortingen voor het aanwerven van werknemers als voor het in dienst houden van oudere werknemers afgeschaft.  

Je hebt er als werkgever met vestiging in Vlaanderen dus alle belang bij om werknemers die tot de doelgroep behoren aan te werven vóór 1 juli 2024.

De RSZ-korting voor het aanwerven oudere niet werkende werkzoekenden

De maatregel in een notendop

Werf je als werkgever in de privésector een niet werkende werkzoekende werknemer van 58 jaar of ouder aan? Dan heb je op dit moment gedurende acht kwartalen recht op een volledige vrijstelling van de RSZ (basis)werkgeversbijdragen.

Het kwartaalloon van deze werknemer mag maximaal 13.945 euro bedragen om recht te geven op de korting.

Na deze periode kan je als werkgever, indien aan de voorwaarden wordt voldaan, genieten van de maatregelen voor zittende oudere werknemers.

Voor een uitgebreide bespreking kan je ons themadossier hierover raadplegen.

Overgangsmaatregel

Indien je als werkgever vóór 1 juli 2024 al genoot van deze vermindering, blijf je ze behouden voor de voorziene acht kwartalen. Voor werknemers die vanaf 1 juli 2024 opstarten, kan je geen nieuwe aanvragen meer indienen.

De RSZ-korting voor oudere “zittende ”werknemers

De maatregel in een notendop

Ben je werkgever in de privésector en heb je een werknemer van 61 jaar of ouder in dienst? Dan  heb je momenteel recht op een RSZ-korting van 600 euro per kwartaal voor je werknemers tussen 61 en 62 jaar. Voor je werknemers vanaf 62 jaar heb je recht op een korting van 1.500 euro per kwartaal als je werknemers minimaal 80% tewerkgesteld worden.

Het kwartaalloon van deze werknemer mag maximaal 13.945 euro bedragen om recht te geven op een korting.

Deze korting blijft behouden tot de voorziene pensioenleeftijd.

Voor een uitgebreide bespreking kan je ons themadossier hierover raadplegen.

Overgangsmaatregel

Indien je van deze maatregel gebruik kon maken voor 1 juli 2024, dan blijf je de vermindering genieten tot de voorziene pensioenleeftijd en uiterlijk tot 30 juni 2028. Vanaf 1 juli 2024 worden er evenwel geen nieuwe rechten meer geopend.

De bestaande vermindering van 600 euro per kwartaal voor de zittende werknemers die tussen de 61 en 62 jaar zijn, wordt evenwel definitief afgeschaft vanaf 1 juli 2024. En dat zonder overgangsmaatregelen.

Aanwerven van “jongere” werkzoekende werknemers

Deze maatregel in een notendop

Werf je als werkgever in de privésector een laaggeschoolde niet werkende werkzoekende jonger dan 25 jaar aan? Dan heb je gedurende acht kwartalen recht op een volledige vrijstelling van de RSZ (basis)werkgeversbijdragen.

Om als laaggeschoolde werknemer te worden beschouwd, mag de werknemer geen diploma van het zesde leerjaar secundair onderwijs behaald hebben. Bovendien mag de jongere werknemer op het moment van de aanvang van de overeenkomst niet langer voltijds leerplichtig zijn.

Het kwartaalloon van deze werknemer mag in het kwartaal van de aanwerving en de drie daaropvolgende kwartalen maximaal 7.500 euro bedragen. In de vier daaropvolgende kwartalen mag het kwartaalloon maximaal 8.100 euro bedragen.

Voor een uitgebreide bespreking kan je ons themadossier hierover raadplegen.

Overgangsmaatregel

Als je als werkgever vóór 1 juli 2014 al genoot van deze korting, blijf je ze behouden voor de voorziene termijn. Er zijn evenwel geen nieuwe aanvragen meer mogelijk vanaf 1 juli 2024.

Zijn er alternatieve RSZ- kortingen voorzien vanaf 1 juli 2024?

Ja, die zijn er en het toepassingsgebied wordt ook uitgebreid. Vanaf 1 juli 2024 zal het toepassingsgebied van de al bestaande RSZ-korting voor personen zonder recente, duurzame werkervaring worden uitgebreid.

De minimum- en maximumleeftijd om recht te hebben op deze RSZ-korting zal immers geschrapt worden. Zo kunnen ook laaggeschoolde jongere en oudere werknemers recht geven op de korting. Natuurlijk voor zover ze beantwoorden aan alle andere toepassingsvoorwaarden.

De maatregel in een notendop

Werf je als werkgever in de privésector een niet-werkende werkzoekende aan? En was die op de dag voor de indiensttreding gedurende twee jaar ingeschreven bij de VDAB. Dan heb je gedurende vier kwartalen recht op een RSZ-korting van 1.000 euro per kwartaal.

Het kwartaalloon van deze werknemer mag bij een voltijdse tewerkstelling maximaal 10.000 euro bedragen.

Bovendien moet deze werknemer momenteel tussen de 25 en de 58 jaar zijn de dag voor de indiensttreding. Deze leeftijdsvoorwaarden zullen evenwel afgeschaft worden vanaf 1 juli 2024. Zo kan deze RSZ-korting de afschaffing van de andere kortingen gedeeltelijk compenseren.

De korting die via deze maatregel wordt toegekend is minder hoog. Bovendien zijn de toegangsvoorwaarden strenger. Als werkgever heb je er dus alle belang bij om de werknemers, die in aanmerking komen voor de huidige regeling van oudere en jongere werknemers, uiterlijk op 30 juni 2024 aan te werven. Zo kan je nog maximaal gebruik maken van de voordeligere kortingen.

Voor een uitgebreide bespreking kan je ons themadossier hierover raadplegen.

Wat doet Securex voor jou?

Indien je nog vragen hebt over deze RSZ-kortingen, contacteer dan je Securex Legal Advisor via myHr@securex.be .

Bronnen

Vlaanderen
Tewerkstellingsmaatregelen
RSZ-kortingen