Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vertrekvakantiegeld in december bij vermindering van de arbeidsprestaties

Wanneer een bediende in de loop van het jaar zijn arbeidsprestaties verminderd heeft, ben je hem in december een vertrekvakantiegeld verschuldigd voor de opgebouwde vakantierechten die hij omwille van zijn arbeidsduurvermindering niet heeft kunnen opnemen.

8 december 2022

Concreet wil dit zeggen dat je aan deze werknemer, naast het reeds betaalde vakantiegeld bij opname van de vakantiedagen, in december nog het resterende vakantiegeld moet betalen voor de door de werknemer in 2021 opgebouwde vakantierechten. Hij heeft zijn vakantierechten immers opgebouwd op basis van zijn oorspronkelijke hogere uurrooster, maar kan maximum 4 weken vakantie nemen volgens zijn huidige lagere uurrooster.

Hoe moet de berekening gebeuren?

Guy is bediende, heeft het volledige jaar 2021 voltijds gewerkt bij de werkgever en verdiende 2.500 euro per maand.  Hij bouwde hierdoor 20 vakantiedagen op voor 2022 (4 weken in een voltijdse tewerkstelling).  Op 1 juli 2022 schakelt hij over naar een deeltijdse tewerkstelling (van maandag tot donderdag) en verdient hij nog 2.000 euro per maand. 

Guy heeft 10 dagen vakantie opgenomen in mei 2022 (2 weken in een voltijdse tewerkstelling) en nog 8 dagen in augustus 2022 (2 weken in zijn deeltijdse tewerkstelling). In totaal heeft hij op dat moment 4 weken vakantie genomen. Hij heeft hiervoor ook vakantiegeld gekregen (zie ons overzicht stap 1).

De overige 2 vakantiedagen die hij opgebouwd heeft, mag hij niet meer opnemen omwille van zijn deeltijdse tewerkstelling, omdat hij dan meer dan 4 weken vakantie zou hebben.  Om zijn opgebouwde rechten echter te vrijwaren, zal hem voor deze 2 dagen wel een vertrekvakantiegeld verschuldigd zijn (zie ons overzicht stap 2).

Je zal ook het vakantiegeld verschuldigd zijn voor volgend jaar (zie verder stap 3).

De 3 stappen van de berekening

Stap 1 : reeds betaalde vakantiegeld

 

Guy heeft in mei 2022 10 dagen vakantie opgenomen en heeft op dat moment enkel en dubbel vakantiegeld gekregen ten belope van 3.386,96 euro:

  • Enkel vakantiegeld: 2.500 euro x 10/23 = 1.086,96 euro
  • Dubbel vakantiegeld: 2.500 euro x 92% = 2.300 euro

In augustus 2022 neemt hij nog 8 dagen vakantie op en krijgt hij een enkel vakantiegeld ten belope van 1.111,11 euro (= 2.500 euro x 8/18).

Stap 2 : vertrekvakantiegeld december 2022

Je bent Guy in december 2022 nog een vakantiegeld ten belope van 103,93 euro verschuldigd voor de 2 niet-opgenomen dagen. De berekening hiervan verloopt als volgt:

  • Het enkel vakantiegeld voor de niet-opgenomen dagen:

2.301 euro (= 2.500 x 12 x 7,67%) – 2.198,07 euro (= 1.086,96 + 1.111,11 euro reeds ontvangen enkel vakantiegeld) = 102,93 euro

  • Het dubbel vakantiegeld voor de niet-opgenomen dagen:

2.301 euro (= 2.500 x 12 x 7,67%) - 2.300 euro (reeds ontvangen dubbel vakantiegeld) = 1 euro

Stap 3 : enkel en dubbel vakantiegeld in 2023

 

Tenslotte zal u Guy in december 2023 ook nog een vertrekvakantiegeld verschuldigd zijn wegens de vermindering van arbeidsduur op 1 juli 2022.  

Op basis van zijn tewerkstelling in 2022 heeft hij immers recht op 18 vakantiedagen (6 maanden voltijdse tewerkstelling en 6 maanden 4/5 tewerkstelling).  Hij mag er in 2023 evenwel slechts 16 opnemen (maximum 4 weken in zijn huidige 4/5 stelsel).

Volgend jaar zal je dus nog het enkel en dubbel vakantiegeld verschuldigd zijn dat overeenstemt met 2 vakantiedagen.

De berekening gebeurt op dezelfde manier als in december 2022.

Wat doet Securex voor jou ?

Ons Sociaal Secretariaat voert de 3 stappen van deze berekening voor u uit. Heb je nog vragen? Dan kan je steeds terecht bij jouw Client Advisor op het mailadres myHR@securex.be.

Neem ook een kijkje naar ons dossier Jaarlijkse vakantie op Lex4You voor meer informatie over jouw verplichtingen.

Bron

Vakantiegeld
Jaarlijkse vakantie