Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vanaf dit jaar kunnen zieke werknemers vakantie later inhalen

Nu de vakantieperiode aangebroken is, herinneren we je er aan dat je werknemers hun jaarlijkse vakantie later kunnen opnemen als ze ziek worden tijdens die vakantie. Zo worden de Belgische vakantieregels in overeenstemming gebracht met het Europese recht.

3 juli 2024

Hoe worden vakantiedagen in België toegekend?

Werknemers die in België werken, bouwen vakantiedagen op in het vakantiedienstjaar. Die vakantiedagen kunnen ze dan opnemen in het vakantiejaar. Het vakantiejaar is het jaar na het vakantiedienstjaar.

Als je werknemer in 2023 een volledig jaar voltijds heeft gewerkt, dan heeft die in 2024 recht op twintig wettelijke vakantiedagen.

In dit voorbeeld is 2023 het vakantiedienstjaar en 2024 het vakantiejaar.

De definities van het vakantiedienstjaar en het vakantiejaar wijzigen niet.

Wat als een werknemer de vakantiedagen niet kan opnemen?

Tot eind 2023 moesten werknemers hun vakantiedagen tegen het einde van het vakantiejaar opnemen. Deden ze dat niet, dan verloren ze die dagen meestal.

Dit verandert vanaf dit jaar. Vanaf 2024 kunnen werknemers hun vakantiedagen naar de volgende jaren overdragen als ze die omwille van bepaalde schorsingen, zoals ziekte, niet op tijd konden opnemen. Je werknemer kan die dagen dan tot 24 maanden na het einde van het vakantiejaar opnemen.

Voorbeeld

Geert heeft op 1 december 2024 nog vijf vakantiedagen over. Hij wil die vakantiedagen op het einde van het jaar opnemen.

Hij wordt echter ziek van 5 tot 31 december 2024. Daardoor kan hij die vakantiedagen niet meer in 2024 opnemen. Hij zal die vijf dagen evenwel tot 31 december 2026 kunnen opnemen.  

Je werknemer kan dus niet zomaar vakantiedagen overdragen. Dat kan enkel als die de dagen niet kon opnemen, omwille van sommige schorsingen van de arbeidsovereenkomst. Bovendien is het de bedoeling dat de werknemer nog steeds 20 wettelijke vakantiedagen per jaar opneemt. Je werknemer moet die dagen dus nog zo veel mogelijk binnen hetzelfde jaar opnemen.

Wanneer kan niet opgenomen vakantie tot twee jaar later opgenomen worden?

Is de arbeidsovereenkomst van je werknemers omwille van één van de volgende redenen geschorst of geschorst geweest?

 • Erkende arbeidsongevallen of beroepsziektes
 • Andere ongevallen of ziektes
 • Moederschapsrust
 • Vaderschapsverlof bedoeld in de arbeidswet van 16 maart 1971, dit is de zogenaamde omgezette moederschapsrust
 • Profylactisch verlof
 • Geboorteverlof bedoeld in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
 • Adoptieverlof
 • Pleegzorgverlof bedoeld bij artikel 30quater van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
 • Pleegouderverlof bedoeld in artikel 30sexies van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

En kunnen ze daardoor hun vakantie niet meer in het vakantiejaar opnemen? Dan kunnen ze de niet opgenomen vakantiedagen tot twee jaar later opnemen.

Kan een werknemer de niet opgenomen dagen ook bij een nieuwe werkgever opnemen?

Ja dat kan. De vakantiedagen die een werknemer niet kan opnemen en die worden overgedragen, moeten immers vermeld worden op het vakantieattest.

Hoe worden de overgedragen vakantiedagen uitbetaald?

Arbeiders ontvangen hun vakantiegeld in de loop van het vakantiejaar. Ze hebben dan ook al het vakantiegeld ontvangen voor de dagen die eventueel overgedragen worden. De overgedragen dagen worden dus in het vakantiejaar uitbetaald en niet op het moment waarop de arbeider ze opneemt.

Voor bedienden werd een gelijkaardige regeling uitgewerkt. Heeft je bediende op 31 december van het vakantiejaar over te dragen vakantiedagen? Dan betaal je op dat moment het vakantiegeld voor die over te dragen dagen uit. Je bediende ontvangt dus geen enkel vakantiegeld wanneer die de overgedragen dagen effectief opneemt.

En wat als je werknemer ziek wordt tijdens de vakantie?

Vanaf dit jaar kunnen werknemers hun vakantiedagen soms later nog opnemen. Dat kan enkel bij bepaalde schorsingen van de arbeidsovereenkomst. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een ziekte tijdens de vakantie.

Tot eind 2023 kon een werknemer die ziek werd tijdens de vakantie die dagen niet overdragen naar een periode na die vakantie. Die regel was evenwel niet in overeenstemming met het Europees recht. Een werknemer moet immers elk jaar kunnen genieten van vier weken vakantie. Een werknemer die ziek wordt tijdens de vakantie kan dat niet. Die regel moest dan ook gewijzigd worden.

Bij welke schorsingen tijdens de ziekte kunnen je werknemers hun vakantie later opnemen?

De schorsingsgronden zijn bijna dezelfde als diegene die het mogelijk maken om de vakantie twee jaar later op te nemen. Enkel de deelname aan cursussen of studiedagen gewijd aan sociale promotie wordt daaraan toegevoegd.

Het gaat dus om de volgende schorsingen:

 • Erkende arbeidsongevallen of beroepsziektes
 • Andere ongevallen of ziektes
 • Moederschapsrust
 • Vaderschapsverlof bedoeld in de arbeidswet van 16 maart 1971, dit is de zogenaamde omgezette moedrschapsrust
 • Deelname aan cursussen of studiedagen gewijd aan sociale promotie
 • Profylactisch verlof
 • Geboorteverlof bedoeld in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
 • Adoptieverlof
 • Pleegzorgverlof bedoeld bij artikel 30quater van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
 • Pleegouderverlof bedoeld in artikel 30sexies van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Voorbeeld

Filip neemt vakantie van 13 tot 28 juli 2024. Hij wordt echter ziek van maandag 22 tot vrijdag 26 juli en bezorgt je daarvoor een medisch attest.

Filip zal zijn vijf verloren vakantiedagen nadien nog kunnen opnemen.  

Als je werknemer ziek is tijdens de vakantie, kan je als werkgever ook een controlearts de werknemer laten controleren.

Wat doet Securex voor jou?

Als je vragen hebt over deze wijzigingen, kan je altijd terecht bij je Securex Legal Advisor via myHR@securex.be

Bron

Jaarlijkse vakantie