Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Veiligheidsopleiding vanaf nu verplicht voor iedereen werkzaam op een tijdelijke of mobiele bouwplaats

Via KB van 7 april 2023 is de basisveiligheidsopleiding verplicht gemaakt voor iedereen die werken in onroerende staat uitvoert op werven, ongeacht het statuut. Deze verplichting geldt vanaf 15 april 2023, maar er is voorzien in een overgangsperiode.

5 mei 2023

Wat houdt deze basisveiligheidsopleiding in?

Deze opleiding heeft als doel om personen die werkzaam zijn op bouwplaatsen bewust te maken van de risico's die ze kunnen tegenkomen.

Iedereen die op een werf werkt moet  de basisregels qua veiligheid kennen en toepassen. Een opleiding duurt minstens 8 uur en staat onder toezicht van Constructiv - Opleiding.

Zelfstandigen moeten de mogelijkheid krijgen om dezelfde opleidingen te volgen.  

Wie moet de opleiding volgen?

Naast de werknemers van het PC 124 (bouw) moet deze opleiding voortaan gevolgd worden door iedereen die werkt op de werf (tijdelijke en mobiele bouwplaatsen).

De verplichting geldt nu ook voor zaakvoerders, zelfstandigen, bedienden, gedetacheerde werknemers, werknemers uit een andere sector, etc.

De verplichting wordt dus ook uitgebreid naar andere paritaire comités die werknemers tewerkstellen op een mobiele bouwplaats, zoals bv. PC 111 (metaal) en PC 149.01 (elektriciens).

Deze verplichting geldt niet voor buitenlandse aannemers als zij kunnen aantonen dat zij voldoen aan vergelijkbare voorwaarden voor de basisveiligheidsopleiding voor veilig en gezond werken op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, zoals vastgesteld in een andere EU-lidstaat.

Tegen wanneer moet de opleiding afgerond zijn?

Voor de werknemers van PC 124 diende de opleiding afgerond te zijn tegen 1 oktober 2022. Nieuwe werknemers moeten de opleiding volgen binnen de maand na aanvang van de job.

Voor de andere personen werkzaam op de mobiele en tijdelijke bouwplaatsen, wordt een onderscheid gemaakt tussen personen die nog nooit gewerkt hebben op een bouwplaats en personen die op 15 april 2023 reeds werkzaam zijn op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

  • Personen die nog nooit gewerkt hebben op een bouwplaats moeten in de eerste plaats in staat gesteld worden om deze basisveiligheidsopleiding te volgen en de nodige kennis te verwerven.
  • Personen die op 15 april 2023 al werkzaam zijn op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, krijgen de tijd tot 15 april 2024 om de basisveiligheidsopleiding te volgen.

Lees meer: Basisveiligheidsopleiding | Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be)

Wie is vrijgesteld van deze opleiding?

Voor werknemers die werkzaamheden uitvoeren op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen bestaat een vermoeden dat zij over de nodige kennis beschikken van een basisveiligheidsopleiding, indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Zij beschikken over een attest waaruit blijkt dat een andere opleiding is gevolgd met de nodige kennis over de basisveiligheid (bijvoorbeeld een VCA-attest)
  • Zij kunnen aantonen dat ze minstens 5 jaar ervaring in de afgelopen 10 jaar hebben verworven in het uitvoeren van werkzaamheden op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Deze vrijstelling geldt ook voor zelfstandigen.

Specifieke regels binnen de sector

Het paritair comité kan specifieke regels vaststellen over de volgende onderwerpen:

  • De inhoud en nadere regels van de basisveiligheidsopleidingen
  • De voorwaarden van vrijstelling van het volgen van de basisveiligheidsopleiding
  • Het belasten van een sectorale vormingsinstelling met het organiseren en geven van de opleiding

In het PC 124 voor de bouwsector werd hiertoe een cao afgesloten op 12 mei 2022. De meeste werknemers op de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen zullen hieronder vallen.

Lees ook ons artikel van 25 juli 2022: bouw - veiligheidsopleiding | Securex

Het is ook mogelijk dat werknemers op de bouwplaatsen worden tewerkgesteld, die vallen onder een ander PC. In dat geval moet worden nagegaan of het desbetreffende PC een cao heeft afgesloten.

Bronnen

Bouwsector