Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Bouwsector : vergeet de veiligheidsopleiding niet

In het sectorakkoord 2021-2022 werden er door de sociale partners uit de bouwsector afspraken gemaakt m.b.t. een verplichte veiligheidsopleidingen die werknemer in de sector moeten volgen. Deze afspraken werden geconcretiseerd in de CAO van 12 mei 2022 hoewel de CAO al op 1 april in werking trad, werd er een overgangsperiode van 6 maanden voorzien

25 juli 2022

Wat houdt deze basisveiligheidsopleiding in?

Het gaat hier om een opleiding die bedoeld is om de deelnemers bewust te maken van de risico’s waarmee zij op een bouwplaats kunnen worden geconfronteerd, ongeacht of deze risico’s voortvloeien uit hun eigen activiteit dan wel uit andere bouwactiviteiten die in hun omgeving worden verricht.
Deze basisveiligheidsopleiding duurt minstens 8 uur en staat onder controle van Constructiv.

Wie moet deze opleiding volgen?

Voorlopig geldt deze nieuwe verplichting enkel voor werknemers die onder PC 124 vallen. Het is echter de bedoeling om deze veiligheidsopleiding op korte termijn verplicht te maken voor iedereen die werken in onroerende staat uitvoert op werven ongeacht het statuut (zaakvoerders, zelfstandigen, bedienden, werknemers uit een andere sector…). Hiervoor is echter eerst een wijziging nodig van het koninklijk besluit betreffende de tijdelijke en mobiele werkplaatsen.

Tegen wanneer moet deze opleiding afgerond zijn?

Deze cao van 12 mei 2022, is retroactief invoege getreden vanaf 1 april 2022.

Om iedereen echter de nodige tijd te geven om in orde te zijn, werd er een overgangsperiode van 6 maanden voorzien.

Concreet betekent dit dat elke arbeider uit de bouwsector (PC 124), tegen 1 oktober 2022 de basisveiligheidsopleiding moet gevolgd hebben.

Opgelet : Wanneer om praktische redenen uw arbeider voor 1 oktober geen opleiding kan volgen kan dit, mits goedkeuring van de syndicale afvaardiging, nog 6 maanden langer worden uitgesteld. Indien uw bedrijf geen syndicale afvaardiging heeft kan dit ook na melding bij Constructiv. Absolute einddatum voor deze opleiding is dus 31 maart 2023.

En wat met nieuwe werknemers?

Nieuwkomers zullen deze opleiding binnen de maand na aanvatten van hun bouwjob moeten volgen. Indien zij in de vakantiemaanden juli of augustus starten, krijgen ze uiterlijk tot 30 september de tijd.

Zijn bepaalde werknemers vrijgesteld van deze opleiding?

Op de verplichting van het volgen van een basisveiligheidsopleiding zijn enkele vrijstellingen voorzien. De belangrijkste vrijstelling is deze die rekening houdt met de beroepservaring: werknemers met minstens 5 jaar ervaring in de bouwsector in de afgelopen 15 jaar zijn vrijgesteld. Het bewijs kan je leveren via legitimatiekaarten. De overige vrijstelling kan je hier vinden : Regelgeving/Collectieve-arbeidsovereenkomsten-(CAO-s)/Basisveiligheidsopleidingen.aspx

Voor meer uitgebreide info omtrent deze opleiding kan je terecht bij constructiv - basisveiligheidsopleidingen  of bij jouw externe preventiedienst.