Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vanaf 50 jaar heeft je werknemer misschien recht op seniorvakantie

Is je werknemer op 31 december 2022 minstens 50 jaar? En heeft die in 2023 geen recht op vier weken wettelijke vakantie omdat die in 2022 volledig werkloos of invalide was? Dan kan je werknemer in 2023 de wettelijke vakantiedagen aanvullen met seniorvakantiedagen.

18 april 2023

Wanneer heeft je werknemer recht op seniorvakantie?

Niet alle werknemers die ouder zijn dan 50 jaar en geen recht hebben op vier weken wettelijke vakantie, kunnen seniorvakantie opnemen. Die mogelijkheid bestaat maar voor een beperkte categorie van werknemers.

Enkel periodes van:

  • Volledige werkloosheid
  • Invaliditeit, dat is de periode waarin een werknemer meer dan één jaar ziek is

in het vakantiedienstjaar worden immers in rekening genomen voor het recht op seniorvakantie. Het vakantiedienstjaar is het jaar vóór het jaar waarin je werknemer vakantie opneemt.

Heeft je werknemer van meer dan 50 jaar om een andere reden geen recht op vier weken wettelijke vakantie? Omdat die bijvoorbeeld een jaar voltijds tijdskrediet heeft opgenomen? Dan kan je werknemer geen seniorvakantie opnemen. Maar dan kan de aanvullende of Europese vakantie een optie zijn.

En de aanvullende of Europese vakantie?

Een werknemer die geen volledig recht heeft op wettelijke vakantie, kan soms wel aanvullende (Europese) vakantie opnemen.

Je werknemer van 50 jaar of ouder kan dus misschien kiezen tussen seniorvakantie en Europese vakantie. Heeft die de keuze, dan opteert je werknemer best voor seniorvakantie, omdat dit financieel aantrekkelijker is.   

Wat zijn de andere voorwaarden om seniorvakantie op te nemen?

Als je werknemer seniorvakantie wil opnemen moet die ook nog andere met andere voorwaarden rekening houden. Zo moet je werknemer:

  • Eerst de opgebouwde wettelijke vakantiedagen opgebruiken. Pas erna kan je werknemer de dagen seniorvakantie opnemen
  • Verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst tijdens de dagen van seniorvakantie. Je werknemer mag ook geen gebruik maken van de bijzondere vakantieregeling van de openbare diensten of van een regeling van uitgestelde bezoldiging als werknemer in het onderwijs
  • Uitgesloten zijn recht op loon of vervangingsinkomsten tijdens de seniorvakantie

Als je werknemer seniorvakantie opneemt, moet die geen wachttijd bij de RVA doorlopen.

Welke vergoeding krijgt je werknemer tijdens de seniorvakantie?

De seniorvakantie wordt niet betaald via (enkel of dubbel) vakantiegeld. Als werkgever betaal je die dagen dus niet. Je betaalt slechts vakantiegeld voor de gewone wettelijke vakantiedagen die je werknemer opneemt. 

Voor de seniorvakantie krijgt je werknemer een uitkering van de RVA. Die uitkering is gelijk aan 65% van het gemiddeld dagloon van je werknemer tijdens de eerste maand waarin die seniorvakantie neemt.  Dat loon wordt wel evenwel geplafonneerd op 2.751,99 euro bruto per maand.

Welke stappen zijn nodig om de vergoeding effectief te ontvangen?

Wat moet je als werkgever doen?

Op het einde van de maand waarin je werknemer voor het eerst seniorvakantiedagen opneemt, moet je als werkgever een elektronische aangifte scenario 9 verrichten. Ben je klant bij het sociaal secretariaat van Securex, dan doen wij dat automatisch voor jou. Je bezorgt een print van de aangifte aan je werknemer.

Op het einde van elke maand waarin je werknemer seniorvakantie neemt, moet je ook een elektronische aangifte scenario 10 indienen. Ben je klant bij het sociaal secretariaat van Securex, dan doen wij ook dit automatisch voor jou. Ook van deze aangifte bezorg je een print aan je werknemer.

Woet moet je werknemer doen?

Je werknemer moet een formulier C 103 Seniorvakantie - Werknemer invullen en het aan zijn uitbetalingsinstelling overhandigen. De uitbetalingsinstelling is ofwel de vakbond ofwel de hulpkas voor werklozen.

Je werknemer moet de print van het scenario 9 niet aan die uitbetalingsinstelling bezorgen.

Wat doet Securex voor jou?

Wil je nog even alle regels over de jaarlijkse vakantie op een rijtje zetten? Dan kan je terecht in ons dossier over de jaarlijkse vakantie.

Heb je nog vragen over de seniorvakantie? Dan helpt je Securex Legal Advisor je graag verder. Die kan je contacteren via myHR@securex.be.

Bron

Artikelen 36bis, 78bis, 131ter, 133 en 137 van het werkloosheidsbesluit

Jaarlijkse vakantie
Feestdagen