Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
De Europese of aanvullende vakantie

Inleiding

De aanvullende vakantiedagen worden toegekend in verhouding tot de arbeidsprestaties van het lopende kalenderjaar. Ze worden betaald via een voorschot op het dubbel vakantiegeld van het volgende jaar.

Laatst bijgewerkt op 12 januari 2024

De Europese vakantierichtlijn stelt dat elke werknemer recht moet hebben op 4 weken betaalde vakantie. Omdat volgens de Belgische wetgeving de vakantierechten opgebouwd worden op basis van de prestaties van het jaar voordien, kunnen echter niet alle werknemers op 4 weken betaalde wettelijke vakantie aanspraak maken.

Om in overeenstemming te zijn met de Europese regelgeving werd voor werknemers met een onvolledig recht op wettelijke vakantie dan ook het recht op aanvullende vakantie ingevoerd. Deze aanvullende vakantie wordt, om evidente redenen, ook wel Europese vakantie genoemd.

De aanvullende vakantiedagen worden toegekend in verhouding tot de arbeidsprestaties van het lopende kalenderjaar. Ze worden betaald via een voorschot op het dubbel vakantiegeld van het volgende jaar.

In deze fiche bespreken we de eigenheden van de aanvullende vakantie. Voor de zaken die niet specifiek in deze fiche aan bod komen (gelijkstellingen, overdraagbaarheid, in aanmerking te nemen loonelementen,…), zijn dezelfde regels van toepassing als voor de wettelijke vakantie. U vindt het antwoord op die vragen dan ook in de eerste 3 fiches over de jaarlijkse vakantie.

Alle artikelen over De Europese of aanvullende vakantie