Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Tweede zit? Werknemer kan saldo betaald educatief verlof opnemen

Werknemers in jouw onderneming die genieten van betaald educatief verlof kunnen een eventueel resterend saldo ook nog opnemen met het oog op het voorbereiden en afleggen van examens in de tweede zittijd. In dat geval moet de werknemer jou wel de nodige bewijsstukken van deelname aan die tweede zittijd overmaken.

10 augustus 2022

Het betaald educatief verlof bestaat nog steeds in Brussel, Wallonië en in de Duitstalige gemeenschap. In Vlaanderen spreken we sinds 1 september 2019 over het Vlaams Opleidingsverlof (‘VOV’). Hier bestaat een vergelijkbare regeling bij herexamens, al is de decreetgever in Vlaanderen in bepaalde gevallen soepeler op het vlak van bewijs.

Studeren tijdens de werkuren

Het betaald educatief verlof geeft werknemers in de privésector de mogelijkheid om van het werk afwezig te zijn om een opleiding te volgen. Zo komt er tijd vrij die de werknemer kan gebruiken om de lessen te volgen, om te studeren en om bepaalde taken af te werken. Zowel de werknemer als de opleiding moeten wel aan enkele voorwaarden voldoen, om recht te openen op betaald educatief verlof.

De wetgever wil dat het betaald educatief verlof nuttig wordt gebruikt tijdens de duur van de opleiding, en niet voor andere doelen. Daarom kan de werknemer het enkel inroepen in volgende periodes:

  • De opleiding wordt tijdens het schooljaar georganiseerd: de werknemer moet het betaald educatief verlof opnemen tussen het begin van het schooljaar en het einde van de eerste examenperiode
  • De opleiding wordt niet tijdens het schooljaar georganiseerd: de werknemer moet het betaald educatief verlof opnemen tussen het begin en het einde van de opleiding

Herexamens en betaald educatief verlof

Moet jouw werknemer nog examens in tweede zittijd afleggen? Dan wordt de periode verlengd waarin hij of zij de toegekende uren betaald educatief verlof kan gebruiken. Jouw werknemer kan dan tot aan het einde van de tweede zittijd het eventueel overblijvend saldo aan educatief verlof inzetten om herexamens voor te bereiden en af te leggen.

Bewijs van tweede zit nodig

Omdat het hier om een uitzondering gaat op het normale principe, moeten werknemers bewijzen dat ze daadwerkelijk aan een tweede zittijd hebben deelgenomen. Dat doen ze door jou een ‘getuigschrift van tweede zittijd’ over te maken. Dat attest moet ook de data van de examens vermelden.

Als werkgever moet je dat bewijsstuk toevoegen aan jouw aanvraag tot terugbetaling van het loon en de sociale bijdragen, die respectievelijk aan en voor de werknemer betaald werden in het kader van het betaald educatief verlof.

Vergelijkbare regeling in Vlaanderen

Het Vlaams Opleidingsverlof of ‘VOV’ mag ingepland worden vanaf één dag vóór de de start van de opleiding tot en met twee dagen na het einde van de opleiding of na het laatste examen. De start- en einddatum die op het inschrijvingsattest staan zijn hier bepalend.

Voor opleidingen in het Vlaams hoger onderwijs is de tweede zittijd altijd opgenomen in de einddatum die op het inschrijvingsattest vermeld staat. Zo moet de werknemer geen nieuw inschrijvingsattest aanvragen in het geval van een tweede zittijd. Maar voor alle duidelijkheid: als jouw werknemer niet deelneemt aan de tweede zittijd, dan kan het VOV slechts tot twee dagen na het laatste examen van de eerste zittijd opgenomen worden.

Een nieuw inschrijvingsattest is daarentegen wél nodig voor opleidingen waarbij de einddatum op het inschrijvingsattest de periode van de tweede zittijd niet meerekent. 

Meer weten?

Raadpleeg ons thema "Vakantie en afwezigheid/Tijd voor de werknemer" om nog eens alle regels ter zake in de vier regio’s na te lezen.

Heb je nog bijkomende vragen over deze regeling? Dan kan je terecht bij jouw Client Advisor of Legal Advisor via myhr@securex.be.

Bronnen

Tijd voor de werknemer