Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Betaald educatief verlof Brussel: nog één maand om geld terug te krijgen

Ben je in Brussel gevestigd en maakten jouw werknemers gebruik van betaald educatief verlof (BEV)? Dan kan je een terugbetaling krijgen van het loon en de socialezekerheidsbijdragen die je in dat verband hebt betaald. Je moet hier wel een aantal formaliteiten vervullen.

29 november 2023

De deadline voor alle aanvragen met betrekking tot het schooljaar 2022-2023 is 31 december 2023. Securex kan je helpen met jouw aanvraag.

Hoe doe je een foutloze aanvraag?

Je kunt het loon dat je aan een werknemer hebt betaald in het kader van het betaald educatief verlof, alsook de erop verschuldigde sociale bijdragen, terugvragen bij de gewestelijke dienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hier volgen enkele aandachtspunten om fouten te vermijden:

 • Er moet een globale aanvraag per schooljaar worden ingediend voor alle werknemers
 • Je kunt in Brussel enkel de dossiers van terugbetalingsaanvragen indienen die betrekking hebben op werknemers die verbonden zijn aan een Brusselse vestigingseenheid. De woonplaats van de werknemer of het gewest waar de opleiding plaatsvond, heeft dus geen belang
 • De regels voor terugbetaling verschillen naargelang van het gewest. Als jouw onderneming vestigingseenheden in verschillende gewesten heeft, moet je per gewest een aanvraag tot terugbetaling worden ingediend

Je kan je aanvraag op twee manieren doen:

 • Je kan je aanvraag digitaal doen via het platform MijnBEW. Aanvragen via papier zijn niet mogelijk.
 • Ben je aangesloten bij het Sociaal Secretariaat Securex? Dan kunnen we jou helpen om alle vereiste documenten in te vullen en ze naar de bevoegde dienst te sturen. Contacteer hiervoor onze specialisten via sss.service.operations.noord@securex.be. Het tarief bedraagt 120 euro excl. btw per dossier.

Welke documenten moet je dossier bevatten?

Bij de terugbetalingsaanvraag (onlineformulier) moet u de volgende documenten voegen:

 • Een individuele fiche voor elke werknemer-gerechtigde waarin het toegekende verlof en de lonen en bijhorende sociale bijdragen worden gespecificeerd. Als een werknemer meerdere opleidingen heeft gevolgd, moeten die op dezelfde fiche worden vermeld.
 • De getuigschriften van regelmatige inschrijving, de trimestriële getuigschriften van nauwgezetheid en eventuele getuigschriften van tweede examenzittijd die worden afgeleverd door de onderwijsinstellingen waar de werknemers hun opleiding volgen.

Leesbare kopieën (scans) die door de school zijn ondertekend volstaan. Alle opleidingskwartalen moeten worden vermeld. Wanneer een individuele fiche zonder aanwezigheidsattest wordt ingediend, wordt het dossier geweigerd.

 • Een rekeninguittreksel of bankattest. Dit document moet afkomstig zijn van een officiële bron (banklogo). De datum van het document heeft geen belang als de opgenomen gegevens actueel zijn. Het nummer op het uittreksel/attest moet overeenstemmen met het nummer op de schuldvordering.
 • Een schuldvordering waarin alle werknemers die in hetzelfde gewest zijn tewerkgesteld worden vermeld (bij volumineuze dossiers).
 • Indien meer dan 15 werknemers educatief verlof hebben genoten: de lijst met werknemers.

In bepaalde gevallen dienen ook nog de volgende documenten bijgevoegd te worden:

 • Het bewijs dat er lesuren samenvallen met arbeidstijd  (voor werknemers die minder dan 4/5 werken en tewerkgesteld zijn met een vast uurrooster of bij gebruik van de verhoogde maxima bij het samenvallen van lesuren en werkuren).
 • Een kopie van de arbeidsovereenkomst (voor deeltijders met een variabel uurrooster).
 • Een verklaring op eer van de werknemer dat hij nog geen diploma hoger secundair onderwijs bezit (indien hij een opleiding basiseducatie volgt of een opleiding die leidt naar een eerste diploma hoger secundair onderwijs).

Opgelet

Aanvragen die bij het indienen onvolledig zijn, kunnen worden geweigerd.

Wat is de deadline?

De terugbetalingsaanvragen mogen pas worden ingediend nadat het schooljaar werd afgesloten (ten vroegste op 1 september van het volgend jaar) en moeten betrekking hebben op alle gerechtigde werknemers van de onderneming.

Je beschikt over een termijn van één jaar om jouw recht op terugbetaling uit te oefenen. Deze verjaringstermijn neemt een aanvang op 1 januari van het jaar waarin het recht op terugbetaling ontstaan is.

Concreet wil dit zeggen dat voor het academiejaar 2022-2023 (dit is het vorige academiejaar waarvoor je nu de terugbetaling aanvraagt) de aanvragen dus uiterlijk op 31 december 2023 ingediend moeten zijn.

Hoeveel krijg je terug?

De terugbetaling is geplafonneerd op een forfaitair bedrag. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt nog maar met één enkel forfait gewerkt, ongeacht het type opleiding. Dit forfait bedraagt 22,07 euro per goedgekeurd uur betaald educatief verlof.

Securex kan jouw aanvraag indienen

Ben je aangesloten bij het Sociaal Secretariaat Securex? Dan kunnen we jou helpen om alle vereiste documenten in te vullen en ze naar de bevoegde dienst te sturen. Contacteer hiervoor onze specialisten via sss.service.operations.noord@securex.be. Het tarief bedraagt 120 euro excl. btw per dossier.

Onze tip

Om op terugbetaling te kunnen rekenen, moet je absoluut een volledig dossier bezorgen. Wacht dus niet tot de laatste dag om alle nodige gegevens te verzamelen.

Kom meer te weten over de terugbetaling in de andere gewesten in ons thema ‘Tijd voor de werknemer’ op Lex4You. In Vlaanderen heeft dit de naam Vlaams opleidingsverlof.

Tijd voor de werknemer