Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer? Vergeet de aangifte niet

In de winter is het voor je arbeiders niet altijd mogelijk om hun werk uit te voeren. Het kan te koud of te nat zijn. Soms kan je ze dan op tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer plaatsen. Als je dat doet, moet je de RVA tijdig informeren.

10 februari 2023

Voor wie kan je beroep doen op tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer?

Als werkgever kan je deze vorm van tijdelijke werkloosheid enkel aanvragen voor arbeiders, uitzendkrachten die als arbeider werken en leerlingen die een alternerende opleiding in een arbeidersfunctie volgen.

Bedienden kan je dus niet op tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer plaatsen. Dat is niet onlogisch, omdat zij meestal niet buiten werken.

In welke gevallen kan je beroep doen op tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer?

Om voor je arbeiders beroep te doen op tijdelijke werkloosheid omwille van het slechte weer, moet tegelijk aan de volgende vier voorwaarden voldaan zijn:

 • Er moet sprake zijn van ongunstige weersomstandigheden.
  • Denk bijvoorbeeld aan veel regen, hitte of vorst.
 • Die weersomstandigheden moeten het werk onmogelijk maken. Als het weer het werk enkel moeilijker maakt of het rendement erdoor verlaagd wordt, kan je geen beroep doen op tijdelijke werkloosheid  omwille van slecht weer.
  • Zo kan hevige regenval ruwbouwwerken onmogelijk maken.
 • Er moet een direct verband bestaan tussen het slechte weer en de onmogelijkheid om te werken.
  • Als één van je leveranciers door het slechte weer geen grondstoffen kan leveren, kan jij je werknemers niet tijdelijk werkloos stellen omwille van het slechte weer. Je kan dan eventueel wel gebruik maken van een andere vorm van tijdelijke werkloosheid, zoals werkloosheid omwille van overmacht.
 • Als werkgever moet je de RVA tijdig informeren over de werkloosheid omwille van slecht weer.
  • Je moet de eerste werkloosheidsdag van elke maand op tijd aan de RVA meedelen.

Verderop in dit artikel lees je hoe je dat moet doen.

Wat moet je doen bij aanvang van de tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer?

Het spreekt voor zich dat je in eerste instantie je arbeiders tijdig moet informeren dat ze niet moeten werken. Dat kan je via alle middelen, zoals via telefoon, Whatsapp of SMS doen.

Daarnaast moet je ook aan de volgende zaken denken:

 • Bezorg je arbeiders elke maand een C3.2A formulier
 • Schrijf het C3.2A formulier ook in het validatieboek in. Dat boek kan je ofwel op papier ofwel elektronisch bijhouden
 • Verstuur elke maand een mededeling aan de RVA over de eerste werkloosheidsdag van die maand
 • Verstuur alle informatie ook via ASR scenario’s 2 en 5

Deze administratieve stappen mag je niet vergeten, maar als klant van ons sociaal secretariaat, kunnen wij je daarbij helpen. De ASR scenario’s 2 en 5 versturen we hoe dan ook automatisch. Maar ook bij de drie anderen kunnen we jou veel werk besparen.

Informeer de RVA over de eerste werkloosheidsdag van de maand

Als je beroep doet op tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer, moet je ook de RVA op tijd inlichten over de eerste werkloosheidsdag van de maand.

Dat doe je ten vroegste de werkdag vóór de eerste werkloosheidsdag van die maand en ten laatste de werkdag erna.

Je kan die informatie online via ons portaal versturen. Je kan op ons portaal ook doorklikken naar “aangifte doen” en dan “Sociaal Risico: Aangifte Werkloosheid” kiezen. Maak je daarvan gebruik? Dan kost elke melding je slechts 9 euro.

In de online-aangifte geef je de volgende informatie in:

 • De datum van de eerste werkloosheidsdag
 • De uitbatingszetel van je bedrijf
 • Het werfadres waar de werken plaatsvinden
 • De aard van het slecht weer
 • Het type van de werken dat niet door kan gaan

Meer info over hoe je de online-aangifte doet, vind je op pagina 5 van de handleiding. De link naar die handleiding vind je rechts bovenaan op de eerste pagina van de tool.

Je kan de aanvraag eventueel ook via onze Service Operators indienen. Dan betaal je 24 euro per melding. Je kan hen contacteren via aanvraag.tw@securex.be. Je moet onze collega’s dan via mail de bovenstaande informatie bezorgen.

Bezorg elke maand een C3.2A formulier aan je werknemers

Geef je je aanvragen tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer, of overmacht via Securex door? Dan bezorgen wij je automatisch de nodige C3.2A documenten. Als je hierover vóór de coronacrisis andere afspraken hebt gemaakt met Securex, dan blijven die bestaande afspraken van toepassing.

Geef je die aanvragen tijdelijke werkloosheid zelf door aan de RVA, maar wil je dat Securex je de C3.2A documenten bezorgt? Dat kan tegen betaling via ons team van Service Operations. Je contacteer hen via aanvraag.tw@securex.be.

En wat voor werkgevers uit de bouwsector?

Ben je een werkgever uit de bouwsector en plaats je je arbeiders op tijdelijke werkloosheid? Dan moeten je arbeiders een C3.2A-BOUW kunnen voorleggen. Die genummerde nominatieve controlekaarten worden maandelijks door Constructiv afgeleverd.

Vergeet voor nieuwe indiensttredingen in het paritair comité 124 niet om de C3.2A-Bouw kaartnummers te vermelden voor de Dimona.

Vergeet het validatieboek niet

Als je je werknemers het C3.2A document hebt bezorgd, moet je dat document ook inschrijven in het validatieboek. Dat doe je op papier of elektronisch.

Ontvang je je C3.2A-S documenten met watermerk via Securex? Dan maken wij voor jou gratis een elektronisch validatieboek aan en we vullen het verder aan. Zodra je de C3.2A-S documenten via ons besteld hebt, bezorgen wij je de zogenaamde C3.2A-S documenten. Tegelijk maken we dan het elektronisch validatieboek aan.

Bovendien kan je het elektronisch validatieboek nakijken via ons portaal. Daar kan je nagaan welke C3.2A-S documenten wij in je elektronisch validatieboek vermeld hebben. Dat doe je via de knop “Raadpleeg validatieboek”. Klik je daarop, dan kan je per maand en werknemer nagaan of er een validatieboek werd ingevuld.

Hou je toch liever zelf een papieren validatieboek bij? Dat kan ook, maar dan moet je ons daarover tijdig informeren via aanvraag.tw@securex.be.

Let wel op, heb je nog C3.2A documenten zonder watermerk van Securex? Dan moet je die documenten toch nog zelf in een papieren validatieboek vermelden. Wij hebben dan immers het controlenummer van die documenten niet.

Geef de juiste looncode door

Als je je arbeiders tijdelijk werkloos stelt omwille van het slechte weer, moet je voor elke werkloosheidsdag ook de juiste code vermelden.

Ben je klant bij het sociaal secretariaat Securex, dan moet je voor tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer, de afwezigheid “werkloosheid slecht weer” gebruiken.

Wat doet Securex voor jou?

Wil je meer info over de tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer? Check dan ons dossier op Lex4You.

Bron

Tijdelijke werkloosheid
Arbeidsduur