Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Tijdelijke werkloosheid omwille van de overstromingen?

In de Westhoek kende vorige week heel wat wateroverlast. Sommige werknemers konden hun woning niet meer verlaten omdat alle wegen rond hun woning onder water stond. De RVA aanvaardt daarom dat werknemers die met wateroverlast te kampen hadden, in bepaalde omstandigheden, werkloos omwille van overmacht kunnen worden gesteld.

20 november 2023

Wanneer kan je gebruik maken van tijdelijke werkloosheid overmacht?

De regels voor de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht zijn duidelijk. De RVA verduidelijkt dat aan de volgende voorwaarden voldaan moet worden om werknemers tijdelijk werkloos te stellen omwille van overmacht:

  • Het moet om een plotse en onvoorzienbare gebeurtenis gaan. De situatie mag normaal gezien niet te verwachten zijn geweest.
  • De gebeurtenis moet zich ook voordoen buiten de wil van de partijen. Onder “de partijen” verstaat de RVA zowel jou als werkgever als je werknemer.
  • De overmachtssituatie moet de verdere uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig onmogelijk maken.
  • De onmogelijkheid tot werken moet een tijdelijk karakter hebben. 

Aanvaardt de RVA deze vorm van werkloosheid voor de overstromingen van vorige week?

Het korte antwoord is ja. De RVA aanvaardt de overstromingen in de Westhoek als een situatie die voldoet aan de voorwaarden uit de vorige vraag.

De RVA verduidelijkt dat de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht aanvaard wordt in één van de volgende gevallen:

  • De werknemer raakt niet op het werk omdat de weg belemmerd is.
  • Het bedrijf van de werkgever is niet bereikbaar.
  • Je werknemer heeft zelf ernstige schade aan de eigen woning. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het volledig schoonmaken van de benedenverdieping en de kelder omdat de woning overstroomt is.

Jij of je werknemer moeten wel kunnen bewijzen dat één van de situaties zich heeft voorgedaan. Dat bewijs kan met alle middelen geleverd worden. Dat kan dus met foto’s, krantenartikelen,… Uiteindelijk beslist de directeur van het bevoegde werkloosheidsbureau of de werkloosheid gerechtvaardigd is.

Welke procedure moet je volgen om van deze werkloosheid gebruik te maken?

Voor de wateroverlast van vorige week wordt geen specifieke procedure uitgewerkt. Als werkgever moet je dan ook de standaardprocedure voor de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht volgen. Je vindt uitgebreide info over de te versturen mededeling en de andere elementen van de procedure in ons dossier op Lex4You.

Securex-klanten kunnen de mededeling via de MTW-tool naar de RVA versturen.

Bij de mededeling is het ook belangrijk om de nodige bewijsstukken zoals foto’s van de schade te bezorgen. Zo kan de directeur van het lokale werkloosheidsbureau sneller een beslissing nemen.

Er staat geen termijn op het indienen van de mededeling, maar hoe sneller je de RVA informeert, hoe sneller je dossier behandeld kan worden.

En wat met de gelijkstelling voor de jaarlijkse vakantie?

Omdat er geen specifieke procedure voorzien wordt voor de tijdelijke werkloosheid omwille van de overstromingen van vorige week, worden deze dagen niet gelijkgesteld voor het recht op jaarlijkse vakantie. Dat geldt zowel voor het recht op het aantal wettelijke vakantiedagen als voor het recht op vakantiegeld.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je nog vragen over de procedure van de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht? Dan kan je terecht bij je Securex Legal Advisor via myHR@securex.be.

Securex-klanten moeten in hun prestatiestaten de code WERKLOOS WEGENS OVERMACHT UITZ WEERSOMSTANDIGHEDEN of WOW ingeven. Deze code is opnieuw beschikbaar gemaakt.

Bron

Tijdelijke werkloosheid