Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Tijdelijk werklozen moeten zich na 3 maanden inschrijven als werkzoekenden

Werknemers die 3 maanden ononderbroken tijdelijk werkloos zijn, moeten zich inschrijven als werkzoekende. Dat geldt zowel bij tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht als bij economische werkloosheid.

26 december 2022

Wanneer moet je werknemer zich inschrijven als werkzoekende?

Je werknemer is verplicht zich als werkzoekende in te schrijven als hij drie maanden ononderbroken tijdelijk werkloos is. Een periode van gedeeltelijke schorsing omwille van tijdelijke werkloosheid telt ook mee om die drie maanden te berekenen. 

Ook een werknemer die gedurende drie maanden slechts één of twee dagen per week economisch werkloos is, moet zich dus inschrijven als werkzoekende.

Die verplichting geldt enkel als het gaat om tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht of omwille van economische redenen. Bovendien geldt ze niet als je werknemer tijdelijk werkloos is omwille van medische overmacht.

Wanneer is een werknemer drie maanden ononderbroken tijdelijk werkloos?

Het werkloosheidsbesluit geeft aan dat er een nieuwe periode van drie maanden begint als het werk gedurende twee opeenvolgende weken wordt hervat. Een periode van gedeeltelijke werkloosheid geldt niet als een werkhervatting.

Er is dus enkel sprake van een werkhervatting als het werk effectief gedurende twee weken volledig hervat wordt.

Bron

  • Artikelen 34 en 35 van het werkloosheidsbesluit van 26 november 1991
Tijdelijke werkloosheid