Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Studenten automatisch op proef tijdens de eerste 3 dagen

De eerste drie dagen van de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten worden door de wet automatisch als proefperiode beschouwd. Tot het verstrijken van die periode van drie dagen kan elke partij de studentenovereenkomst zonder opzeg of vergoeding beëindigen.

17 mei 2024
Lex4You Employers - All Themes

Het proefbeding bestaat niet meer voor de gewone werknemers…

Het proefbeding bestaat niet meer sinds de harmonisering van de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden. De nieuwe opzegtermijnen zijn immers korter bij het begin van de tewerkstelling.

… maar wel nog voor bepaalde andere werknemers, waaronder de studenten

Voor studentencontracten en overeenkomsten voor uitzendarbeid worden de eerste drie werkdagen nog als proefperiode beschouwd. Tijdens die periode van drie dagen kan elke partij bijgevolg zonder opzeg of vergoeding een einde maken aan de overeenkomst.

Bij uitzendovereenkomsten zijn opeenvolgende proefbedingen uitgesloten als de uitzendkracht in de opeenvolgende overeenkomsten dezelfde functie op dezelfde werkpost bij dezelfde gebruiker uitvoert.

Het zijn de eerste drie effectieve werkdagen die als proeftijd beschouwd moeten worden. Als een student dus alleen op zaterdag werkt, moeten de eerste drie zaterdagen als proeftijd in aanmerking worden genomen.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft ons trouwens bevestigd dat deze proefperiode niet geschorst wordt in geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld wegens ziekte). De regels over de schorsing van de proefperiode zijn immers opgeheven sinds 1 januari 2014.

Het proefbeding moet voorzien worden in de overeenkomst

Voor 10 november 2022, was het niet nodig om deze proefperiode van drie dagen schriftelijk op te nemen in de studentenovereenkomst. Deze werd immers door de wet voorzien. Sinds 10 november 2022, datum waarop de bepalingen in werking treden die de Europese richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden omzetten, is dit voortaan verplicht.

Voortaan is het immers verplicht dat de werkgever zijn werknemer schriftelijk informeert over de duur en de modaliteiten van de proefperiode.

Wat doet Securex?

Securex stelt een gratis model van studentovereenkomst ter beschikking.

Je vindt meer details in ons dossier over studentenarbeid op Lex4You

Bron

 

Studenten
Ontslag