Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Arbeidsovereenkomsten

Werf je een nieuwe werknemer aan? Dan is het aangeraden en meestal zelfs verplicht om een schriftelijke arbeidsovereenkomst af te sluiten. Bovendien moet je bij bepaalde werknemers rekening houden met specifieke regels, denk bijvoorbeeld aan studenten. Je gebruikt daarom best een specifieke modelovereenkomst per categorie van werknemer.

Lex4You-Employers-Themes-Hiring

Arbeiders

Met ons model van arbeidsovereenkomst voor arbeiders, kunt u snel en juridisch correct een overeenkomst met uw nieuwe arbeider afsluiten.

In het geval van een deeltijdse arbeidsovereenkomst moet de wekelijkse arbeidsduur minstens 1/3 van een voltijdse betrekking bedragen en moet elke arbeidsprestatie minstens 3 uren bedragen.

Deeltijds - Afwijking op regel van 1/3 van de wekelijkse arbeidsduur
Download
Deeltijds - Variabel arbeidsregime en variabel uurrooster
Download
Deeltijds - Vast arbeidsregime en variabel uurrooster
Download
Deeltijds - Vast arbeidsregime en vast uurrooster
Download
Voltijds - Vast arbeidsregime en vast uurrooster
Download

In het geval van een deeltijdse arbeidsovereenkomst moet de wekelijkse arbeidsduur minstens 1/3 van een voltijdse betrekking bedragen en moet elke arbeidsprestatie minstens 3 uren bedragen.

Deeltijds - Afwijking op regel van 1/3 van de wekelijkse arbeidsduur
Download
Deeltijds - Variabel arbeidsregime en variabel uurrooster
Download
Deeltijds - Vast arbeidsregime en variabel uurrooster
Download
Deeltijds - Vast arbeidsregime en vast uurrooster
Download
Voltijds - Vast arbeidsregime en vast uurrooster
Download

Vervangingsovereenkomsten voor arbeiders voor onbepaalde tijd.

Deeltijdse vervangingsovereenkomst
Download
Voltijdse vervangingsovereenkomst
Download

Arbeidsovereenkomst voor arbeiders - Duidelijk omschreven werk - Zowel voor voltijdse als deeltijdse prestaties.

Deeltijdse arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk
Download
Voltijdse arbeidsovereenkomst voor duidelijk omschreven werk
Download

Bedienden

Met ons model van arbeidsovereenkomst voor bedienden, kunt u snel en juridisch correct een overeenkomst met uw nieuwe bediende afsluiten.

In het geval van een deeltijdse arbeidsovereenkomst moet de wekelijkse arbeidsduur minstens 1/3 van een voltijdse betrekking bedragen en moet elke arbeidsprestatie minstens 3 uren bedragen.

Deeltijds - Afwijking op regel van 1/3 van de wekelijkse arbeidsduur
Download
Deeltijds - Variabel arbeidsregime en variabel uurrooster
Download
Deeltijds - Vast arbeidsregime en variabel uurrooster
Download
Deeltijds - Vast arbeidsregime en vast uurrooster
Download
Voltijds - Vast arbeidsregime en vast uurrooster
Download

Als u uw bedienden voor een bepaalde tijd wilt aanwerven, moet u verplicht een schriftelijke overeenkomst afsluiten. Met onderstaande modellen voldoen uw arbeidsovereenkomsten aan alle voorwaarden.

Deeltijds - Afwijking op regel van 1/3 van de wekelijkse arbeidsduur
Download
Deeltijds - Variabel arbeidsregime en variabel uurrooster
Download
Deeltijds - Vast arbeidsregime en variabel uurrooster
Download
Deeltijds - Vast arbeidsregime en vast uurrooster
Download
Voltijds - Vast arbeidsregime en vast uurrooster
Download

Vervangingsovereenkomsten voor bedienden voor onbepaalde tijd.

Deeltijdse vervangingsovereenkomst
Download
Voltijdse vervangingsovereenkomst
Download

Arbeidsovereenkomst voor bedienden - Duidelijk omschreven werk - Zowel voor voltijdse als deeltijdse prestaties.

Deeltijdse arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk
Download
Voltijdse arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk
Download

Handelsvertegenwoordigers

Schakel je een handelsvertegenwoordiger in om klanten of prospecten te bezoeken? Dan heb je hiervoor een arbeidscontract nodig. Geen traditionele arbeidsovereenkomst, maar een contract dat rekening houdt met de specifieke voorwaarden voor handelsvertegenwoordigers.

Lees meer: 'Wat is een handelsvertegenwoordiger?'

In onze e-Shop vind je een waterdicht modelcontract voor handelsvertegenwoordigers. De bijgevoegde gids helpt je om het document stap voor stap in te vullen. Zo zie je niets over het hoofd en zijn zowel jij als jouw werknemer wettelijk in orde.

Ben je Securex-klant en geniet je van het Service Pack Legal Advice? Log dan in om documenten te downloaden zonder extra kosten.

Arbeidsovereenkomst voor een handelsvertegenwoordiger (met gids)
Bestel hier

Dienstencheques

De tewerkstelling van een dienstenchequewerknemer moet aan bepaalde voorwaarde voldoen. Met onze onderstaande modellen bent u zeker dat u met alles in orde bent.

Een niet-sociaal-uitkeringsgerechtigde werknemer is de werknemer die tijdens zijn tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst dienstcheques niet geniet van een werkloosheidsuitkering, een inkomensgarantie-uitkering, een leefloon of financiële sociale hulp.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Download
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Download

Een sociaal-uitkeringsgerechtigde werknemer is de werknemer die tijdens zijn tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst dienstcheques geniet van een werkloosheidsuitkering, een inkomensgarantie-uitkering, een leefloon of financiële sociale hulp.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Download
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Download
Uitdrukkelijke aanvraag van bijkomende arbeidsuren
Download

Dienstboden

De tewerkstelling van een dienstbode moet aan bepaalde voorwaarde voldoen. Met onze onderstaande modellen bent u zeker dat u met alles in orde bent.

Arbeidsovereenkomsten voor dienstboden voor onbepaalde tijd.

Deeltijdse arbeidsovereenkomst voor dienstboden voor onbepaalde tijd
Download
Voltijdse arbeidsovereenkomst voor dienstboden voor onbepaalde tijd
Download

Arbeidsovereenkomsten voor dienstboden voor bepaalde tijd.

Deeltijdse arbeidsovereenkomst voor dienstboden voor bepaalde tijd
Download
Voltijdse arbeidsovereenkomst voor dienstboden voor bepaalde tijd
Download

Huisarbeid

Huisarbeid (niet te verwarren met telewerk) wordt gekenmerkt door het feit dat de werknemers tegen loon arbeid verrichten onder het gezag van een werkgever, in hun woonplaats of op elke andere door hen gekozen plaats, zonder dat zij onder het toezicht of de rechtstreekse controle van deze werkgever staan.

Voltijdse en deeltijdse arbeidsovereenkomsten voor huisarbeid door arbeiders.

Bepaalde tijd - Voltijds of deeltijds
Download
Onbepaalde tijd - Voltijds of deeltijds
Download
Voor een duidelijk omschreven werk - Voltijds of deeltijds
Download

Voltijdse en deeltijdse arbeidsovereenkomsten voor huisarbeid door bedienden.

Bepaalde tijd - Voltijds of deeltijds
Download
Onbepaalde tijd - Voltijds of deeltijds
Download
Voor een duidelijk omschreven werk - Voltijds of deeltijds
Download

Studenten

Arbeidsovereenkomst voor studenten voor bepaalde tijd (voltijds of deeltijds).

Arbeidsovereenkomst voor studenten
Download

Flexi-jobs

Flexi-jobs zijn een vorm van werkgelegenheid die het mogelijk maakt voor werknemers, die minstens 4/5de bij een of meerdere andere werkgevers werken, om extra inkomsten te genereren in bepaalde sectoren die door de wet zijn aangewezen.

Ben je Securex-klant en geniet je van het Service Pack Legal Advice? Log dan in om documenten te downloaden zonder extra kosten.

Als werkgever moet je met je flexi-jobwerknemer eerst een kaderovereenkomst sluiten waarin je de voorwaarden van de tewerkstelling vastlegt, zoals loon en functie. Gebruik ons modelcontract om niets te vergeten.

Raamovereenkomst flexi-job
Bestel hier

Heb je een raamovereenkomst afgesloten met de flexi-jobwerknemer? Dan doe je als werkgever beroep op de werknemer wanneer je die effectief nodig hebt. Als je geen dagelijkse Dimona gebruikt, moet je ook een arbeidsovereenkomst sluiten. Je kan hiervoor dit model gebruiken.

Arbeidsovereenkomst flexi-job
Bestel hier

Extra's in de horeca

Deeltijdse arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur voor een extra in de horecasector (maximum voor twee opeenvolgende dagen).

Deeltijdse arbeidsovereenkomst voor een extra in de horeca
Download

Bijlage bij de arbeidsovereenkomst

Deze bijlage kunt u gebruiken om de bestaande arbeidsovereenkomst aan te passen, in onderling overleg tussen de werkgever en werknemer.

Ben je Securex-klant en geniet je van het Service Pack Legal Advice? Log dan in om documenten te downloaden zonder extra kosten.

Goedkopere overuren in de bouwsector (KB 213)
Bestel hier
Bijlage bij de arbeidsovereenkomst
Download
Schriftelijk akkoord gewone vrijwillige overuren
Bestel hier
Schriftelijk akkoord vrijwillige relance-overuren
Bestel hier

Premie nacht- en ploegenarbeid

Vanaf 1 april 2024 moet je een nacht- en/of ploegenpremie schriftelijk toekennen aan je werknemers (behalve voor bouwondernemingen of voor werken in onroerende staat). Dat is een nieuwe voorwaarde om van de fiscale vrijstelling te kunnen blijven genieten.

Volg je een bestaande sector-cao?

Je hoeft niets te doen als de ploeg- of nachtpremie via een sectorale cao is toegekend, en jouw onderneming volgt die cao. Je bent dan in orde als je de cao naleeft.

Wijk je af van de sector-cao, of is er geen cao?

Dan moet je wel actie ondernemen. Geen nood, Securex heeft een modeltekst voor je opgesteld. Je kiest zelf of je die opneemt in een ondernemings-cao, je arbeidsreglement of de arbeidsovereenkomsten. De tekst bevat alle vereiste info, zodat je de fiscale vrijstelling zonder zorgen kan blijven toepassen vanaf 1 april 2024.

Ben je Securex-klant en geniet je van het Service Pack Legal Advice? Log dan in om documenten te downloaden zonder extra kosten.

Bijlage arbeidsreglement - Nacht- en ploegenpremie
Bestel hier
Individuele arbeidsovereenkomst - Nacht- en ploegenpremie
Bestel hier
Ondernemings-cao - Nacht-en ploegenpremie
Bestel hier

Verklaring op eer ervaring

Als werkgever moet u de ervaring/anciënniteit van de werknemer kennen. Hiertoe kunt u de werknemer een verklaring op eer inzake zijn ervaring/anciënniteit laten invullen. Zo kunt u het minimumloon op datum van indiensttreding bepalen en heeft u een startpunt voor de verdere evolutie binnen het barema.

Verklaring op eer - Ervaring/anciënniteit voor berekening minimumloon
Download

Takenovereenkomst PAB of PVB

Omdat de takenovereenkomst niet onder de arbeidsovereenkomstenwet valt, moet de budgethouder de bepalingen van die wet ook niet naleven. Maar niets belet de budgethouder om zich op de de arbeidsovereenkomstenwet te inspireren bij het opstellen van de takenovereenkomst.

Vermijd echter dat de takenovereenkomst te sterk op een arbeidsovereenkomst gaat lijken. In dat geval zou de de takenovereenkomst bij betwisting alsnog als een arbeidsovereenkomst beschouwd kunnen worden.

Zorg verder ook voor een regeling rond het beëindigen van de takenovereenkomst: in welke gevallen, op welke wijze, ... Zo kan de budgethouder bijvoorbeeld bepalen dat de takenovereenkomst wordt beëindigd wanneer er geen PAB of PVB meer toegekend wordt.

Met onderstaand model bent u zeker dat u met alles in orde bent. Wilt u graag extra bepalingen toevoegen? Neem dan zeker contact op met uw Securex Legal advisor.

Model van takenovereenkomst
Download