Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Student aanwerven? Een tijdige Dimona bespaart je veel geld

Wil je deze zomer een student aanwerven? Volg dan zeker de wettelijke spelregels, zoals het tijdig indienen van de Dimona-aangifte. Zo genieten jij en je student-werknemer van de verminderde RSZ- solidariteitsbijdragen.

15 mei 2023

De voordelige RSZ-bijdragen bedragen in totaal slechts 8,14%. Daarvan is 5,43% ten laste van de werkgever (inclusief 0,01% voor het asbestfonds) en 2,71% ten laste van de student.

Voor studenten die begin juli van start gaan is het extra opletten dit jaar, want 1 juli valt op een zaterdag.

Ga na of je de 4 voorwaarden vervult om van de verminderde bijdragen te genieten

 • Je overschrijdt het contingent van maximaal 600 uren per kalenderjaar en per student niet. Dit is het nieuwe maximumaantal uren dat geldt voor 2023 en 2024. Deze uren kunnen gepresteerd worden bij verschillende werkgevers.
 • Je sluit vooraf met je student een geschreven studentenovereenkomst (van een periode van maximum 12 ononderbroken maanden).
 • Je laat je student enkel prestaties verrichten gedurende de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling
 • Je verricht ten slotte na het sluiten van de studentenovereenkomst een Dimona-aangifte ‘STU’ per kwartaal en dit, uiterlijk op de dag van het begin van de prestaties

Dubbel voordeel van een tijdige Dimona ‘STU’

Tijdig je Dimona-aangifte verrichten voor je student heeft een dubbel voordeel:

 • Je kan dankzij een tijdige Dimona-aangifte de “voordelige” werkuren van de student reserveren voor jouw onderneming
 • Je vermijdt bovendien dat alle geplande uren worden beschouwd als buiten het urencontigent. Dit zou als gevolg hebben dat de gewone RSZ-bijdragen verschuldigd zijn. Een rechtzetting is bovendien niet mogelijk (lees onze voorbeelden hierna)

Ga na hoeveel dagen je student al gewerkt heeft

Je kan het quotum van de overblijvende dagen voor het kalenderjaar samen met de student nakijken via de applicatie student@work.

Wacht hiermee niet tot je de Dimona-aangifte, maar controleer dit reeds vlak voor de ondertekening van de studentenovereenkomst. Je kan dan nagaan of het jaarlijks contingent van 600 uren reeds werd opgenomen of gereserveerd bij een andere werkgever.

Concreet kan je aan je studenten vragen om je, voorafgaand aan de ondertekening van de studentenovereenkomst, een attest te bezorgen met hun saldo. Dit attest bevat hun toegangscode tot de applicatie die de meest recente gegevens over hun gepresteerde uren als jobstudent weergeeft.

Wat gebeurt er bij overschrijding van de 600 uren?

Er moet geen onderscheid gemaakt worden tussen het overschrijden van het contingent bij dezelfde werkgever of bij meerdere werkgevers. Het contigent is geldig per student en per kalenderjaar.

Alleen de uren die het contingent overschrijden, zijn onderworpen aan de gewone RSZ-bijdragen. Zelfs als je een student aangeeft in de DmfA voor meer dan 600 uren, blijven de eerste 600 uren onderworpen aan verminderde bijdragen.

Wat zijn de gevolgen van een laattijdige Dimona?

We hebben het al vermeld, tijdig een Dimona-aangifte indienen is zeer belangrijk. Als de aangifte te laat wordt ingediend, worden alle geplande uren beschouwd als gepresteerd buiten het contingent. Op deze uren zijn dan de gewone bijdragen verschuldigd.

Voorbeeld

Een werkgever in het paritair comité 201.000 sluit met Stijn een arbeidsovereenkomst voor studenten af voor de periode van 1 tot en met 30 juni 2023. De Dimona-aangifte moet ten laatste op 1 juni ingediend worden.

Het loon wordt bepaald op 12,00 euro bruto per uur. Stijn presteert 16 uur per week (op woensdag en zaterdag), of 72 uur tijdens de maand. Zijn totaal brutoloon bedraagt dus 864 euro (72 uur x 12 euro)

Als de werkgever op 1 juni een aanvraag indient voor het tweede trimester 2023, zullen alle uren gereserveerd worden. Ze kunnen dan ook gepresteerd worden met de verminderde bijdragen (het contingent bevat dan nog 528 uren).

De berekening van de RSZ-bijdragen gebeurt als volgt:

 • Werkgeversbijdragen = 864 euro * 5,42%= 46,83 euro
 • Werknemersbijdragen = 864 euro * 2,71%= 23,41 euro

Als de werkgever de aangifte echter pas op 2 juni indient, is de aangifte laattijdig. In dat geval zullen alle uren beschouwd worden als gepresteerd buiten het contingent en zullen dan ook onderworpen worden aan de normale bijdragen (het contingent bevat dan nog altijd 600 uur).

De berekening van de RSZ-bijdragen gebeurt dan als volgt:

 • Werkgeversbijdragen = 864 euro * 27,18% = 234,84 euro
 • Werknemersbijdragen = 864 euro * 13,07% = 112,92 euro

Zoals je merkt is het verschil in budget reeds aanzienlijk voor deze student met een deeltijdse studentenovereenkomst.

Extra opletten dit jaar: 1 juli 2023 is een zaterdag

Het belang van een tijdige Dimona-aangifte werd hierboven aangetoond. Traditioneel zullen veel werkgevers studenten tewerkstellen tijdens de zomervakantie, die in Vlaanderen en voor het hoger Franstalig onderwijs start op 1 juli.

Vermits dit een zaterdag is, wacht je beter niet tot de eerstvolgende werkdag om de Dimona in te dienen.  Een gewaarschuwde werkgever…

Wat doet Securex voor jou?

Bron

 • Koninklijk besluit van 5 november 2002, artikelen 7,4°, 9bis, alinea 2 en 9ter, alinea 3

 

Studenten