Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Buitenlandse studenten: zeg aanwervingsformaliteiten vaarwel

Voor de tewerkstelling van buitenlandse studenten gelden strikte regels. Deze regels worden evenwel versoepeld voor bepaalde buitenlandse studenten.

29 mei 2024

De student moet een verblijfsvergunning van meer dan 90 dagen hebben om te kunnen werken.
Als aan 3 specifieke voorwaarden is voldaan, zijn zij evenwel vrijgesteld van een arbeidskaart.

De 3 voorwaarden om formaliteiten te vermijden

Je wil graag Hawa, met Turkse nationaliteit, aanwerven tijdens de eerste twee weken van juli. Hawa hoeft geen arbeidsvergunning aan te vragen als:

 • Hawa legaal in België verblijft (verblijfsvergunning voor studiedoeleinden in België)
 • Zij ingeschreven is in een onderwijsinstelling in België om onderwijs met volledig leerplan te volgen. Het moet om de volgende opleidingen gaan:
  • Een opleidingsprogramma voor hogere studies dat ten minste 54 studiepunten omvat
  • Of een inschrijving tot een opleidingsprogramma voor hogere studies waarvan het creditsaldo lager is omdat de student zich in zijn laatste studiejaar bevindt of omdat de student buiten zijn wil geen hoger aantal studiepunten kan opnemen
  • Of een voorbereidend jaar volgen dat ten minste 12 lesuren per week omvat gedurende een studiejaar
 • Het gaat om arbeidsprestaties tijdens de schoolvakanties (wat hier het geval is)

Als de tewerkstelling buiten de schoolvakanties valt, geldt de vrijstelling alleen als:

- de tewerkstelling van Hawa niet meer dan 20 uur per week duurt
- en verenigbaar is met haar studie (bijvoorbeeld de tewerkstelling verhindert Hawa niet haar lessen bij te wonen).

Andere vrijstellingen

Andere vrijstellingen kunnen van toepassing zijn. Studenten die zich in een van de volgende situaties bevinden, zijn eveneens vrijgesteld:

 • Ze zijn onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (het Verenigd Koninkrijk maakt hier geen deel meer van uit)
 • Ze zijn in het bezit van een vestigingsvergunning (dit is de identiteitskaart voor vreemdelingen) of zijn toegelaten tot onbeperkt verblijf in België (deze studenten zijn in het bezit van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister zonder de vermelding "tijdelijk" en zonder andere vermelding die hun verblijf beperkt)
 • Zij zijn ook vrijgesteld van de verplichting om een arbeidskaart te verkrijgen als ze een verplichte stage volgen in het kader van hun studie. Deze vrijstelling wordt verleend ongeacht hun verblijfssituatie in België

Is een single permit nodig? Enkele praktijkgevallen

Situatie…

Vrijstelling van single permit?

Hawa's neef Selim woont in Turkije en wil tijdens de vakantie als student in België werken.

Nee, want hij verblijft niet legaal in België en is niet ingeschreven in een Belgische instelling voor zijn studies.

Hawa wil ook in de eerste helft van oktober als student werken.

Nee, want het gaat niet langer om tewerkstelling tijdens de schoolvakantie. Als Hawa echter niet meer dan 20 uur per week werkt en haar studentenjob verenigbaar is met haar studie, komt ze in aanmerking voor een vrijstelling.

Hans, een Nederlander, wil deze zomer als student werken in Antwerpen. Hij studeert in Amsterdam.

Ja, want Hans is Nederlands onderdaan en dus onderdaan van de Europese Economische Ruimte. Op die basis is hij vrijgesteld.

Ayse, een Turkse vriendin van Hawa, volgt avondlessen in België. Ze wil in augustus als student werken.

Nee, want ook al verblijft Ayse legaal in België, ze is niet ingeschreven bij een Belgische instelling voor onderwijs met volledig leerplan.

Meer weten?

Als een aanvraag voor een arbeidsvergunning/arbeidskaart moet worden ingediend, controleer dan of uw aanvraag kans op slagen maakt. Elk gewest heeft zijn eigen regels:

Bron

Studenten