Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Sociale verkiezingen: heb je al gehoord van de verborgen bescherming?

Organiseer je in mei 2024 sociale verkiezingen? Dan zijn al je werknemers gedurende een bepaalde tijd beschermd tegen ontslag. Begin januari 2024 start voor alle ondernemingen die sociale verkiezingen moeten organiseren immers de zogenaamde ‘occulte periode’. Het is tijdens die periode dat al je werknemers beschermd zijn tegen ontslag.

1 december 2023

Om onaangename en dure verrassingen te vermijden, raden wij je dan ook aan om tijdens die periode geen werknemers te ontslaan.

‘Occulte periode’ zeg je?

Dit is de periode waarin kandidaten voor de sociale verkiezingen al beschermd zijn vóór de kandidatenlijsten neergelegd worden. Als werkgever weet  je echter nog niet wie er effectief kandidaat wordt en dus moet je elke werknemer als een mogelijke kandidaat beschouwen. Daarom zijn al je werknemers tijdens die ‘occulte periode’ beschermd.

Wanneer vangt de ontslagbescherming aan?

De bescherming voor de nieuwe kandidaten voor het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) of in de ondernemingsraad (OR) start op dag X-30. De vakbonden moeten hun kandidatenlijst(en) echter pas op dag X+35 indienen. Bovendien bepalen de vakbonden zelf hoe ze je die lijst bezorgen. Dat kan ook via de post. In dat geval is het mogelijk dat je de namen van de kandidaten pas enkele dagen na dag X+35 kent. 

Tussen dag X-30 en dag X+35 (of zodra je de kandidatenlijsten ontvangt) zijn dus al je werknemers beschermd tegen ontslag.

In deze tabel vind je de mogelijke datums voor die twee dagen terug. Deze datums hangen af van de datum van de sociale verkiezingen die je voor jouw onderneming hebt vastgelegd (dat is dag Y).

Y 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5
X-30 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1
X+35 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 1/4

Weet je op dag X+35 helemaal zeker wie kandidaat is?

Neen, ook na dag X+35 moet je nog opletten.

In bepaalde situaties kunnen de kandidatenlijsten immers nog aangepast worden. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een kandidaat ontslag zou nemen uit je onderneming.

Pas op dag X+76 is de kandidatenlijst definitief. De dag erna, dat is 13 dagen vóór de verkiezingen, moet je de definitieve kandidatenlijst aanplakken.

Hoe vermijd je onnodige kosten?

Om te vermijden dat je een mogelijke kandidaat ontslaat, moet je een ontslag vóór dag X-30 betekenen. Het is daarbij de dag van de betekening die van belang is. En niet de einddatum van de arbeidsovereenkomst. De opzeggingstermijn mag dus gedeeltelijk of zelfs volledig in de beschermingsperiode vallen.

Let op bij een ontslag met een aangetekende brief. Die brief wordt pas de derde werkdag nadat je die verzonden hebt als ontvangen beschouwd. Wil je een werknemer in de drie dagen vóór dag X-30 ontslaan? Neem dan geen risico: ontsla je werknemer via deurwaardersexploot.

Sociale verkiezingen