Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Schorsing opzegtermijn bij tijdelijke werkloosheid omwille van de situatie in Oekraïne

In de zorg en het onderwijs

Het is nu officieel, de opzegtermijn betekend door de werkgever in de zorg en het onderwijs wordt vanaf vandaag 10 juni geschorst tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door de crisis in Oekraïne.

10 juni 2022

Wat is de tijdelijke werkloosheid omwille van de crisis in Oekraïne?

Als werkgever kan je jouw werknemers tijdelijk werkloos stellen omwille van de crisis in Oekraïne. Deze mogelijkheid wordt tot 30 juni 2022 voorzien en zal waarschijnlijk niet worden verlengd.

Wat is de impact van de overmacht op de opzegtermijn?

Bij een ontslag door de werkgever schorsen de dagen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht de opzegtermijn in principe niet. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, wordt er al van deze regel afgeweken bij tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus.

Er wordt vanaf vandaag 10 juni een nieuwe afwijking voorzien worden. Als de werkgever de werknemer ontslaat, wordt de opzegtermijn ook geschorst bij tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door de crisis in Oekraïne.

Opgelet:

  • Deze afwijking is enkel van toepassing als de opzegtermijn begon te lopen vanaf 1 april 2022.
  • Deze afwijking is enkel van toepassing in de zorg- en onderwijssector. Ze zal in principe uitgebreid worden tot alle sectoren, maar deze uitbreiding is nog niet officieel.
  • Als de werknemer zelf ontslag neemt, dan schorst de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door de crisis in Oekraïne de opzegtermijn nooit.

Maatregelen ten gevolge van de pandemie

Andere maatregelen die werden genomen om het tekort aan personeel te bestrijden in de zorg en het onderwijs, zijn nu ook officieel in werking getreden. Je leest hierover meer in ons artikel van 13 mei 2022.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je hierover nog vragen? Contacteer dan jouw Securex Legal Advisor via myHR@securex.be.

Bron

  • Wet van 8 mei 2022 houdende verlenging van diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met betrekking tot de schorsing van de door de werkgever gegeven opzeggingstermijn tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de oorlogssituatie in Oekraïne en met betrekking tot het scholingsbeding, Belgisch Staatsblad van 10 juni 2022, 1ste editie
Nieuws
Tijdelijke werkloosheid
Ontslag