Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

RVA kan onterecht ontvangen uitkeringen terugvorderen van werkgever

Als je jouw werknemers onterecht in tijdelijke werkloosheid plaatst, hebben zij geen recht op uitkeringen. Die worden dan teruggevorderd. De RVA kan de brutobedragen van de onterecht uitbetaalde uitkeringen rechtstreeks van de werkgever terugvorderen.

27 december 2022

Als werkgever kan je wel het nettobedrag van de uitkering afhouden van het nettoloon van je werknemers.

Wanneer kan de RVA het brutobedrag van de uitkeringen van de werkgever terugvorderen?

Als een werkgever zijn werknemers in tijdelijke werkloosheid plaatst, hebben de werknemers recht op een uitkering van de RVA voor de werkloosheidsdagen. Als bij een controle blijkt dat de tijdelijke werkloosheid onterecht werd ingeroepen, moesten de werknemers het bedrag van de uitkeringen terugbetalen aan de RVA. Ze hebben dan recht op loon voor die dagen en moeten dat vorderen van de werkgever.

Die regel werd in eerste instantie tot 31 december 2022 gewijzigd. Deze regel zal nu evenwel definitief ingevoerd worden. Als nu bij een controle blijkt dat er onterecht beroep werd gedaan op tijdelijke werkloosheid, kan de RVA het brutobedrag van de uitkering voor die dagen rechtstreeks van jou, de werkgever, vorderen.

Je werknemer behoudt dan het bedrag van de uitkeringen, omdat de RVA het brutobedrag ervan van jou vordert.

Als werkgever kan je wel het nettobedrag van de uitkeringen die je aan de RVA hebt terugbetaald, inhouden van het nettoloon van de betrokken werknemers.

 Voorbeeld:

Je plaatst één van je arbeiders van 2 tot 5 januari 2023 in tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer. Bij een controle blijkt dat er voor die dagen geen gebruik kon worden gemaakt van die werkloosheid.

De RVA kan dan het brutobedrag van de uitkering voor die drie dagen van jou vorderen. Jij kan daarna enkel het nettobedrag van die uitkering inhouden van het volgende loon dat je jouw werknemer uitbetaalt. 

Voor welke vormen van tijdelijke werkloosheid geldt deze maatregel?

De RVA kan het brutobedrag van de onterecht ontvangen uitkeringen voor de volgende vormen van tijdelijke werkloosheid rechtstreeks van jou terugvorderen:

  • Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht
  • Tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen zowel voor arbeiders als bedienden
  • Tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer
  • Tijdelijke werkloosheid omwille van technische stoornis

Wanneer is deze maatregel van toepassing?

Deze maatregel kon al sinds 1 juli 2022 en tot 31 december 2022 worden toegepast. Via de programmawet wordt deze regel definitief ingevoerd.

Wat doet Securex voor jou?

Als je ons informeert over de terugvordering van het brutobedrag van de uitkeringen door de RVA, kan Securex het nettobedrag van die uitkeringen inhouden op het nettoloon van jouw werknemers. Je contacteert daarvoor jouw Securex Client Advisor via myHR@securex.be.

Heb je nog vragen over deze maatregelen? Dan kan je jouw Securex Legal Advisor contacteren via myHR@securex.be.

Bron

  • Hoofdstuk 3 van Titel 4 van het ontwerp van programmawet
Tijdelijke werkloosheid