Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Prijzengeld aan betaalde sportbeoefenaars vrijgesteld van sociale bijdragen

Je werknemers die betaalde sportbeoefenaar zijn, kunnen worden beloond voor bepaalde individuele resultaten. Deze prijzen die organisatoren toekennen, kunnen worden uitgesloten uit het loonbegrip. Er worden dan geen socialezekerheidsbijdragen op geheven.

16 mei 2024

Hieronder vind je een overzicht van de vrijstellingsvoorwaarden:

Wie wordt als betaalde sportbeoefenaar beschouwd?

Je werknemers-sportbeoefenaars die aan meerdere voorwaarden voldoen worden vermoed verbonden te zijn door een arbeidsovereenkomst voor bedienden. Ze moeten dus verplicht aan de RSZ worden aangegeven.

Om als betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, moet je werknemer aan de volgende twee voorwaarden voldoen:

  • De verplichting aangaan om zich onder gezag van een ander persoon voor te bereiden en deel te nemen aan sportcompetities of -exhibities
  • Een jaarlijks minimumbedrag aan loon ontvangen.

Het jaarlijks minimumbedrag omvat alle bedragen waarop de sportbeoefenaar recht heeft: het vast maandelijks loon, de variabele bestanddelen zoals wedstrijdpremies, voordelen in natura, verplaatsingspremies, overwinningspremies en terugbetalingen van kosten.

Dit bedrag wordt elk jaar op 1 juli aangepast en is vastgesteld op 11.040,00 euro voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2024.

Onder welke voorwaarden worden prijzen uitgesloten van het loon?

Hoewel betaalde sportbeoefenaars moeten worden aangegeven bij de RSZ, bepaalt een koninklijk besluit dat bepaalde prijzen kunnen worden vrijgesteld van sociale bijdragen. Op prijzen die organisatoren toekennen aan betaalde sportbeoefenaars die een bepaald individueel resultaten behalen, worden geen sociale bijdragen geheven als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het recht op de prijzen wordt uitsluitend door de organisator van de sportwedstrijd toegekend
  • De organisator draagt de volledige financiële last van de prijzen
  • De verdeling volgens de individuele prestaties wordt vóór de aanvang van de wedstrijd door de organisator vastgelegd  
  • De prijs wordt rechtstreeks aan de individuele sportbeoefenaar betaald door de organisator of door een vereniging zonder winstuitkeringsdoel die de organisatie, de promotie en/of de verspreiding van sport tot doel heeft en enkel als tussenpersoon optreedt tussen de organisator en de sporter.

Deze vrijstelling is ook van toepassing wanneer de individuele sportbeoefenaar zijn prijs deelt met ploeggenoten of medewerkers van de ploeg.

Goed om te weten: de uitsluiting geldt enkel als de prijs niet verleend werd ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of een aanvulling hierbij, al dan niet bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid.

Inwerkingtreding

Deze nieuwe maatregelen zijn in werking getreden op 29 april 2024. Je kunt nu dus al rekenen op de vrijstelling van sociale bijdragen.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je nog vragen over prijzen die aan betaalde sportbeoefenaars worden toegekend? Contacteer je Legal Advisor Securex op het adres myHR@securex.be.

Lees voor een overzicht van de regels over de  RSZ-bijdragen van betaalde sportbeoefenaars ons artikel van 3 februari 2022.

Bronnen

Voordelig verlonen
Voordelen van alle aard
Sociale bijdragen (RSZ)
RSZ-kortingen