Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Amateurkunstenvergoeding vanaf 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 verdwijnt de “kleine vergoedingsregeling” voor kunstenaars. Deze zal plaatsmaken voor een nieuwe regeling die luistert naar de naam “amateurkunstenvergoeding”. Dit nieuw regime is, net zoals haar voorganger, vrij van RSZ en belastingen. Uiteraard moeten bepaalde voorwaarden gerespecteerd worden.

21 december 2023
Deze pagina is bijgewerkt naar aanleiding van KB 31/01/2024.

Ter herinnering

Kunstenaars die slechts een beperkte vergoeding ontvangen voor hun prestaties, kunnen tot 31 december 2023 beroep doen op de “kleine vergoedingsregeling”.

Op basis van deze regeling kan de kunstenaar tot maximum 30 dagen per kalenderjaar genieten van een onkostenvergoeding die vrij is van RSZ en belastingen.

Naast een maximale dagvergoeding van 147,69 euro per opdrachtgever, mag de kunstenaar op jaarbasis niet meer dan 2.953,37 euro verdienen (bedragen inkomstenjaar 2023).

Deze kleine vergoedingsregeling zal vanaf 1 januari 2024 plaatsmaken voor een nieuwe regeling: de ‘amateurkunstenvergoeding’. 

Welke wijzigingen worden vanaf 1 januari 2024 doorgevoerd?

Onder de nieuwe regeling van de “amateurkunstenvergoeding” zullen de volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

  • Eerst en vooral zal het maximum jaarbedrag van 2.953,37 euro (bedrag inkomstenjaar 2023) worden afgeschaft
  • In de plaats hiervan komt een begrenzing van maximum 30 dagen per kalenderjaar waarop prestaties kunnen worden geleverd tegen een vrijgestelde forfaitaire onkostenvergoeding. Deze begrenzing bestond reeds op sociaal vlak onder kleine vergoedingsregeling.
  • Het maximum dagbedrag per opdrachtgever blijft behouden, maar zal verlaagd worden tot 70 euro in plaats van 100 euro (niet-geïndexeerde bedragen). Het geïndexeerd bedrag voor 2024 bedraagt 77,22 euro/dag. 
  • Voor de sociale zekerheid (RSZ) mag de uitvoerder maximum 7 opeenvolgende dagen gebruik maken van deze vorm van tewerkstelling bij dezelfde werkgever. De vergoeding mag in principe niet gecombineerd worden voor dezelfde opdracht met een vrijwilligersvergoeding.
  • Bovenop het forfaitair dagbedrag mogen voortaan bovendien ook de werkelijke verplaatsingskosten worden terugbetaald voor een maximum van 20 euro per dag en per opdrachtgever (niet-geïndexeerd bedrag - geïndexeerd bedrag 2024 : 22,06 euro/dag). Wordt de verplaatsing gedaan met een eigen voertuig of de fiets? Dan geldt een uitzondering: in dat geval geldt de kilometervergoeding met kwartaalindexering (eigen vervoer) of de maximaal vrijgestelde fietsvergoeding (0,27 euro per km; bedrag inkomstenjaar 2023).

Vergeet de aangifte bij de RSZ niet

Zowel de uitvoerder als de opdrachtgever en de uit te voeren artistieke activiteit moeten voor elke artistieke prestatie worden geregistreerd op het digitaal platform van de RSZ. Dit wordt specifiek ontwikkeld voor het toekennen van de amateurkunstenvergoeding.

De effectief uitgeoefende artistieke activiteit moet volledig overeenkomen met het soort activiteit dat je als opdrachtgever op dit digitaal platform van de RSZ hebt ingegeven.  Een Dimona-aangifte is evenwel niet nodig.

Leef je die voorwaarden niet na? Dan ben je de gewone sociale bijdragen op het totaal van de uitgekeerde vergoedingen voor het lopende en de drie volgende kwartalen. Bovendien kan je als opdrachtgever in die periode geen gebruik meer maken van de amateurkunstenvergoeding.

Zijn er fiscale verplichtingen voor de kunstenaar?

Neen. Mits alle voorwaarden gerespecteerd worden, moet de kunstenaar de forfaitaire vergoeding en de terugbetaalde verplaatsingskosten niet opnemen zijn of haar de belastingaangifte.

De FOD Financiën zal de gegevens over de genoten vergoedingen wel opvragen bij de RSZ en deze vermelden op de berekeningsnota bij het aanslagbiljet van de kunstenaar.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je meer vragen over dit statuut, dan kan je terecht bij je Securex Legal Advisor via myHR@securex.be

Bronnen

Sociale bijdragen (RSZ)
Bedrijfsvoorheffing
Algemene regels rond verlonen