Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Pas afgestudeerd? Denk aan de jeugdvakantie

Het aantal vakantiedagen in 2023 wordt bepaald op basis van de effectieve en gelijkgestelde prestaties in 2022. Voor jongeren die vorig jaar nog studeerden, heeft dit tot gevolg dat zij slechts een beperkt aantal vakantiedagen opgebouwd hebben voor 2023. Dankzij de jeugdvakantie zullen deze jongeren toch voldoende vakantie kunnen opnemen.

13 april 2023

Waarom de jeugdvakantie?

De jeugdvakantie geeft de jongere de mogelijkheid om zijn wettelijk opgebouwde vakantiedagen aan te vullen met bijkomende vakantiedagen. Hierdoor kan hij net als de andere werknemers vier weken vakantie opnemen en dit zonder extra last voor de werkgever. Er wordt immers een uitkering betaald door de RVA

De jongere moet evenwel eerst zijn gewone wettelijke vakantiedagen opnemen vooraleer hij jeugdvakantie aanvraagt. De jeugdvakantie is immers een aanvulling op het recht op 'gewone' vakantie wanneer dit recht onvolledig is.

De jongere is niet verplicht zijn jeugdvakantie op te nemen.

En de aanvullende (Europese) vakantie?

Werknemers die geen volledig recht hebben op wettelijke vakantie, bijvoorbeeld jongeren die vorig jaar hun studies beëindigd hebben, kunnen, onder bepaalde voorwaarden, ook aanvullende (Europese) vakantie opnemen. 

Deze jongeren hebben in principe dus de keuze tussen de jeugdvakantie en de Europese vakantie, maar het opnemen van jeugdvakantie zal financieel voordeliger zijn.

Wat zijn de voorwaarden om van jeugdvakantie te kunnen genieten?

Om recht op jeugdvakantie te hebben in 2023, moet de jongere:

  • Op 31 december van het vakantiedienstjaar (2022, dit is het jaar dat aan het vakantiejaar voorafgaat) jonger dan 25 jaar zijn
  • In de loop van het vakantiedienstjaar (2022) zijn studies, leertijd of vorming beëindigd hebben
  • Na de beëindiging van de studies, leertijd of vorming, in de loop van het vakantiedienstjaar minstens één maand als loontrekkende gewerkt hebben.  Deze tewerkstelling moet in uitvoering van één of meerdere arbeidsovereenkomsten minstens dertien effectieve of gelijkgestelde arbeidsdagen omvatten

Wat is het bedrag van de jeugdvakantie-uitkering?

De jeugdvakantie wordt niet door vakantiegeld gedekt. Je moet als werkgever dus alleen het vakantiegeld voor de gewone vakantiedagen betalen.

Voor de jeugdvakantiedagen geniet de jongere een uitkering van de RVA.  Deze uitkering bedraagt 65% van het gemiddeld dagloon van de jongere tijdens de eerste maand waarin jeugdvakantie wordt genomen.  Dit loon is evenwel begrensd tot 2.751,99 euro per maand.

Welke procedure moet worden gevolgd?

Op het einde van de maand waarin de jongere voor het eerst jeugdvakantiedagen opneemt, moet je een elektronische aangifte scenario 9 (aangifte voor het vaststellen van het recht op jeugdvakantie) verrichten. Je dient hiervan een print aan de werknemer te bezorgen.

Jouw werknemer moet zelf een papieren formulier C 103 Jeugdvakantie - Werknemer invullen en het als uitkeringsaanvraag aan zijn uitbetalingsinstelling overhandigen. Hij of zij moet dit formulier ten laatste in de maand februari van het jaar nadien indienen.

Daarenboven moet je op het einde van elke maand waarin jouw werknemer jeugdvakantie neemt, een elektronische aangifte scenario 10 (maandelijkse aangifte van de uren jeugdvakantie) verrichten. Deze aangifte moet verplicht elektronisch gebeuren. Het laat toe het juiste bedrag van de aan de werknemer verschuldigde uitkeringen te berekenen. Ook van deze aangifte dien je een print aan de werknemer te bezorgen.

Meer info?

Je hebt vragen over jaarlijske vakantie? Raadpleeg onze gedetailleerde uitleg onder het thema Vakantie & afwezigheid > Jaarlijkse vakantie.

Lees ook

Bron

 

Jaarlijkse vakantie