Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Opnieuw herinneringen achterstallige bedrijfsvoorheffing vanaf april 2024

Sinds 2023 werden er door de FOD Financiën geen herinneringen bedrijfsvoorheffing meer opgemaakt. Daar komt verandering in vanaf april 2024. Heb je jouw bedrijfsvoorheffing niet of niet tijdig betaald? Dan zal je hier binnenkort bericht van krijgen.

9 april 2024

Het is belangrijk om de achterstallige bedrijfsvoorheffing zo snel mogelijk te betalen om extra nalatigheidsinteresten te vermijden.

Voor welke periode worden er vanaf april 2024 herinneringen verstuurd ?

Concreet zullen de herinneringen bedrijfsvoorheffing als volgt de deur uitgaan:

  • in april 2024: aanmaningen voor 2022
  • in mei 2024: aanmaningen voor 2023
  • in juni 2024: aanmaningen voor 2024 

Welke scenario’s kunnen zich voordoen?

De bedrijfsvoorheffing werd tijdig betaald

Heb je jouw bedrijfsvoorheffing steeds tijdig betaald? Dan hoef je uiteraard geen actie te ondernemen.

De bedrijfsvoorheffing werd niet (volledig) of niet tijdig betaald

Dan zal je in de komende weken één of meerdere herinneringen bedrijfsvoorheffing ontvangen. Opgelet: de herinnering bevat niet alleen het achterstallig saldo bedrijfsvoorheffing. Ook de verschuldigde nalatigheidsinteresten worden meteen opgevraagd.  Het is belangrijk om beide onmiddellijk aan de FOD Financiën te betalen om extra nalatigheidsinteresten te vermijden.

Indien je een afbetalingsplan wil aanvragen dan kan dit, maar enkel voor de ingekohierde bedrijfsvoorheffing, via https://financien.belgium.be/nl/particulieren/contact/ik-wil-een-afbetalingsplan-aanvragen.

Goed om weten: door het nieuwe informaticasysteem zal FODFIN voortaan sneller achterstallige BV opvragen en hiervoor dus ook sneller de verschuldigde nalatigheidsinteresten berekenen. Vermijd laattijdige betalingen en extra kosten en vraag een domiciliëring van de facturen via sss.accountancy@securex.be.

Waarom heeft de FOD Financiën zo lang geen herinneringen gestuurd?

FOD Financiën heeft de laatste maanden flink geïnvesteerd in de modernisering van hun informaticasystemen. Dit heeft er onder andere voor gezorgd dat er sinds 2023 geen herinneringen voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing meer werden opgemaakt.

Vanaf nu wordt er een inhaalbeweging gedaan en zal Securex opnieuw geïnformeerd worden over je achterstallige bedrijfsvoorheffing en de bijhorende nalatigheidsinteresten.

Wat doet Securex voor jou ?

Vooraleer de herinnering wordt verstuurd, doet Securex nog een grondige controle van de opgevraagde bedragen. Heb je net nog een achterstallig bedrag bedrijfsvoorheffing betaald aan Securex? Dan houden wij hiermee rekening bij de verzending van de herinnering bedrijfsvoorheffing.

Wil je meer weten over de bedrijfsvoorheffing? Je leest er alles over in onze themafiche: Fiscale loonlasten: de bedrijfsvoorheffing | Securex

Heb je een vraag? Vind het antwoord op ons online portaal MySecurex. In de zoekfunctie ‘MijnSupport’ verzamelden we de meest gestelde vragen en antwoorden. Zo ben je snel geholpen, ook buiten de kantooruren.

Bron

Voor de officiële communicatie van de FOD Financiën over de verzending van de rappels bedrijfsvoorheffing verwijzen we naar de website van FODFIN: Finprof | FOD Financiën (belgium.be)

Fiscaal nieuws