Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Ontwerp arbeidsdeal ingediend in de Kamer

De regering had vorige maand een definitief akkoord gevonden over de inhoud van de arbeidsdeal. Op vrijdag 8 juli werd het wetsontwerp om de arbeidsdeal in te voeren in de Kamer ingediend. In dit artikel geven we jou een overzicht van de maatregelen.

11 juli 2022

Wat staat er in de arbeidsdeal?

De regering wil de volgende wijzigingen doorvoeren:

 • De verlenging van de termijn voor de bekendmaking van de variabele deeltijdse werkroosters.
 • De mogelijkheid om voltijdse prestaties te leveren op 4 dagen.
 • De mogelijkheid om prestaties in het kader van een wisselend weekregime in te voeren voor voltijdse werknemers.
 • De regularisatie van de prestaties via digitale platformen die opdrachten geven. Er worden ook sancties voor overtredingen door die platformen ingevoerd.
 • De invoering van een betere regeling voor de arbeidsongevallen van zelfstandige platformwerkers werkzaam via een digitaal platform dat opdracht geeft.
 • De mogelijkheid om een werknemer tijdens een opzeggingstermijn ter beschikking te stellen van een andere werkgever in het kader van een transitietraject.
 • De bevordering van de inzetbaarheid van werknemers.
 • De versoepeling van de regels over de arbeidsduur in de e-commerce.
 • De verankering van het recht op deconnectie.
 • De uitbreiding van de regels over de opleiding van werknemers doorheen hun loopbaan en de herlancering van de interesse van kandidaten voor de knelpuntberoepen.
 • De verplichting om een individueel opleidingsrecht voor elke werknemer te voorzien.
 • De invoering van een betere monitoring van knelpuntberoepen. Deze monitoring zal plaatsvinden op het niveau van jouw sector en is niet rechtstreeks van toepassing op jouw onderneming.
 • De verplichting om de diversiteit en discriminatie op de arbeidsmarkt op sectorniveau te monitoren. Deze monitoring zal plaatsvinden op het niveau van jouw sector en is evenmin rechtstreeks van toepassing op jouw onderneming.
 • De oprichting van intersectorale fondsen voor bestaanszekerheid. De oprichting van deze fondsen heeft geen directe impact op de werking van jouw onderneming.
 • De invoering van enkele administratieve wijzigingen van de werking van de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie.

Wat doet Securex voor jou?

Wij volgen de parlementaire ontwikkelingen over dit wetsontwerp van nabij op. Zodra er hierover meer informatie beschikbaar is, lees je het op Lex4You.

Bron

Arbeidsdeal