Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Nieuwe werkhervattingspremie van 1.000 euro

Op 1 april 2023 wordt een werkhervattingspremie ingevoerd. De premie wordt toegekend aan werkgevers die een werknemer in invaliditeit aanwerven in het kader van een door de adviserend arts van het ziekenfonds toegelaten werkhervatting.

3 januari 2023

Wat zijn de voorwaarden voor deze premie?

We weten al dat deze premie zal worden toegekend aan werkgevers die:

  • Een werknemer in invaliditeit (d.w.z. iemand die al minstens een jaar arbeidsongeschikt is) aanwerven
  • In het kader van een door de adviserend arts van het ziekenfonds toegestane werkhervatting

Het doel van deze maatregel is uiteraard het aanwerven van deze langdurig zieke werknemers, die bijzonder kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt, te stimuleren.

Dit is geen gewestelijke maatregel, dus alle werkgevers komen in aanmerking als ze aan de voorwaarden voldoen.

Wat is hervatting van aangepast werk?

Werknemers die arbeidsongeschikt (of in invaliditeit) zijn, hebben de mogelijkheid om, als de werkgever ermee instemt en onder bepaalde voorwaarden, aangepast werk te hervatten. Als dit met instemming van de adviserend arts van het ziekenfonds gebeurt, worden ze nog steeds als voltijdse werknemers beschouwd en blijven ze gedurende de periode van hervatting van aangepast werk uitkeringen van hun ziekenfonds ontvangen.

Voorbeeld

Thibaut werkt normaal gesproken 100%. Hij was arbeidsongeschikt. Zijn behandelend arts, zijn werkgever en de adviserend arts van het ziekenfonds stemmen ermee in dat hij het werk gedeeltelijk hervat, voor 50%. Hij ontvangt dus 50% van zijn loon van de werkgever en wordt voor de resterende 50%, waarin hij niet werkt, gedekt door het ziekenfonds.

Opgelet:

  • De werkhervattingspremie van 1.000 euro wordt toegekend voor werknemers die het werk hervatten na ten minste een jaar arbeidsongeschiktheid. Ze moeten ‘in invaliditeit’ zijn in de zin van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. In ons voorbeeld: als de werkgever die Thibaut in dienst neemt in het kader van een werkhervatting de premie wil ontvangen, moet Thibaut minstens een jaar arbeidsongeschikt zijn geweest voordat hij het werk hervatte. Vanaf dat moment is hij in invaliditeit.
  • Werkhervatting is ook mogelijk bij een andere werkgever dan de oorspronkelijke werkgever. In ons voorbeeld: Thibaut kan arbeidsongeschikt zijn bij zijn oorspronkelijke werkgever A, en aangepast werk hervatten bij een werkgever B bij wie hij nog niet heeft gewerkt. Dit is de situatie die normaal gesproken onder deze nieuwe maatregel zal vallen, maar we wachten op verdere details.

De regering moet nog de precieze toekenningsvoorwaarden van deze premie bepalen. Meer kunnen we je vandaag dus niet vertellen.

Wie zal de premie betalen?

In principe zullen de ziekenfondsen de premie uitkeren. Het RIZIV betaalt hen terug.

Inwerkingtreding en evaluatie

Deze maatregel treedt in werking op 1 april 2023. Ze zal achteraf, vóór 1 april 2025, worden geëvalueerd om te zien of ze ook na die datum nog moet worden toegekend.

Wat doet Securex voor jou?

Wij volgen dit dossier op de voet. Zodra er meer details bekend zijn, lees je dat in onze nieuwsberichten.

Heb je vragen over werkhervatting die is toegestaan door de adviserende arts van het ziekenfonds? Raadpleeg onze informatie op Lex4You.

Onze Legal Advisors kunnen je ook helpen. Stuur een bericht naar het adres myHR@securex.be.

Lees ook: ‘Medische overmacht: je bent binnenkort een bijdrage van 1.800 euro verschuldigd’

Bron

  • Programmawet van 26 december 2022, Belgisch Staatsblad van 30 december 2022
Welzijn op het werk
Selectie