Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Nieuwe Waalse maatregelen tegen werkloosheid en Brexit-effecten

In de persberichten van de Waalse regering lezen we dat het nieuwe proefproject “Gebieden zonder langdurig werklozen" werd goedgekeurd. Het project wil een arbeidsovereenkomst aanbieden aan alle langdurig werklozen binnen bepaalde gebieden. Verder is er steun op komst voor bedrijven die door de Brexit worden getroffen.

9 mei 2022

Gebieden zonder langdurig werklozen

'Territoires zéro chômeur' (gebieden zonder langdurig werklozen) is het derde grote project ter bevordering van de werkgelegenheid in Wallonië. Eerder zagen we al een grote hervorming van de Forem, om werkzoekenden beter te begeleiden en hen te helpen bij het vinden van een baan, en een hervorming van de 'Aides à la Promotion de l’Emploi' (APE), die meer dan 65.000 banen in de non-profitsector en in de lokale overheden permanent heeft gemaakt.

Doel en hoofdlijnen

'Territoires zéro chômeur' wil mensen die al meerdere jaren erg veraf staan van de arbeidsmarkt opnieuw aan het werk helpen, via een vernieuwende aanpak. 

Op basis van een oproep tot het indienen van projecten streeft deze nieuwe aanpak naar het tot stand brengen van zones met volledige tewerkstelling ('zones de plein emploi') in welbepaalde gebieden en op basis van een vrijwillig initiatief van de werkzoekenden. Dat gebeurt in samenwerking met plaatselijke actoren op het gebied van werkgelegenheid en sociaal-professionele integratie en kandidaat-ondernemingen uit de sociale economie.

De andere krachtlijnen van dit proefproject zijn:

  • Een oproep tot het indienen van projecten in het kader van de Europese ESF+-programmering, om vijf jaar lang (van 2022 tot 2026) proefervaringen rond werkgelegenheid uit te werken. De oproep is al gelanceerd en sluit op 24 mei 2022.
  • Steden, gemeenten, OCMW’s, vzw’s en ondernemingen met sociaal oogmerk kunnen een kandidaatstellingsproject indienen.
  • De focus zal liggen op sociaaleconomische gebieden met hogere werkloosheidscijfers. Het gaat om de arrondissementen Charleroi, Luik, Bergen, La Louvière, Verviers, Namen en de provincie Luxemburg. De projecten moeten worden ontwikkeld in “microterritoria” van maximaal 15.000 inwoners binnen deze arrondissementen.
  • De ingediende projecten moeten innoverend zijn en beantwoorden aan plaatselijke of sociale werkgelegenheidsbehoeften in de ruimste zin van het woord. Ze moeten ook worden uitgevoerd in overleg met de plaatselijke economische actoren.
  • De personen die voor dit project in aanmerking komen, moeten sinds meer dan twee jaar werkloos zijn en minstens zes maanden op het Waals grondgebied zijn gedomicilieerd.

Bestrijding van negatieve Brexit-effecten

Nu de coronacrisis achter de rug is worden de gevolgen van de Brexit stilaan duidelijk. Daarom heeft de Waalse regering 14 maatregelen vastgesteld ter ondersteuning van Waalse bedrijven en werkgelegenheid in sectoren die door de Brexit worden getroffen.

Waalse bedrijven die de negatieve en rechtstreekse gevolgen van de Brexit ondervinden, kunnen nu al inlichtingen over financieringsmogelijkhedenbij vragen bij het Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX). Die financiering kan dienen voor:

  • Aanwerving van personeel voor taken die uitsluitend verband houden met de Brexit
  • Ondersteuning en advies over de Britse markt na de Brexit (douane, belastingen, juridische en technische formaliteiten, productcertificering, enzovoort)
  • Heroriëntering van hun strategie naar andere markten 
  • Steun om de extra kosten als gevolg van de Brexit te dekken

De Forem en het IFAPME zullen elk op hun bevoegdheidsterrein opleidingen opzetten in de sectoren die het meest door de Brexit worden getroffen. Dit om aan de groeiende vraag van de ondernemingen te voldoen.

Bron

Wallonië
Tewerkstellingsmaatregelen