Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Nieuwe regels bedrijfsvoorheffing voor 2024

De aangepaste versie van “Bijlage III” werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit document bevat de regels van de bedrijfsvoorheffing die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2024. Een algemene verlaging van de bedrijfsvoorheffing met een stijging van de nettolonen tot gevolg, is één van de meest opmerkelijke wijzigingen.

27 december 2023

Bijlage III: een woordje uitleg

De bedrijfsvoorheffing op lonen, SWT en pensioenen wordt elk jaar geïndexeerd en aangepast aan de nieuwe wetgeving. Dat gebeurt via 'Bijlage III', de derde bijlage bij het KB/WIB 92, dat de regels van de bedrijfsvoorheffing bevat.

Ook de sleutelformule voor de automatische verwerking van de berekening van de bedrijfsvoorheffing wordt aangepast via Bijlage III.

Wat zijn de nieuwigheden voor 2024?

Naast de klassieke indexering van een aantal bedragen, zijn er ook dit jaar enkele nieuwigheden.

Een lager bedrag aan bedrijfsvoorheffing

Door de hoge inflatie worden de lonen, uitkeringen en pensioenen regelmatig geïndexeerd.

Voorheen bleef er na de bruto indexeringen vaak niet veel netto over, vanwege de hoge bedrijfsvoorheffing die erop werd ingehouden. Maar sinds vorig jaar is daar verandering in gekomen. Sinds 2023 wordt de bedrijfsvoorheffing namelijk aangepast aan de inflatie.

Bovendien werkt men sinds vorig jaar met “glijdende schalen”. Het belastbaar bedrag van de bezoldigingen, pensioenen of SWT-uitkeringen wordt niet meer afgerond op het lagere veelvoud van 15 om de bedrijfsvoorheffing te bepalen (vroegere schalen I, II en III), maar wordt berekend volgens de huidige sleutelformule.

Door die aanpassingen zal een groter deel van je loon ook in 2024 aan een lager tarief onderworpen worden waardoor je netto meer overhoudt. Hoeveel precies, hangt af van de hoogte van je inkomen en je gezinssituatie.

Een aantal voorbeelden ter illustratie:

Voorbeeld 1

Peter verdient € 2.800 bruto. Hij is gehuwd en zijn partner heeft eigen inkomsten. Het stel heeft geen kinderen. We vergelijken hoeveel bedrijfsvoorheffing er maandelijks op Peter zijn loon werd ingehouden in 2023, en wat het verschil zal zijn in 2024.  

  Inkomstenjaar 2024 Inkomstenjaar 2023
Bruto 2.800 2.800
RSZ -365,96 -365,96
Belastbaar 2.434,04 2.434,04
Bedrijfsvoorheffing -389,11 -427,90
Netto 2.044,93 2.006,14

Zoals je kan zien, zal Peter in 2024 netto 38,79 euro meer overhouden dan in 2023.

Voorbeeld 2

Petra verdient € 4.000 bruto. Zij is gehuwd en haar partner heeft geen eigen inkomsten. Het stel heeft één kind. We vergelijken hoeveel bedrijfsvoorheffing er maandelijks op Petra’s loon werd ingehouden in 2023, en wat het verschil zal zijn in 2024.  

  Inkomstenjaar 2024 Inkomstenjaar 2023
Bruto 4.000 4.000
RSZ -522,8 -522,8
Belastbaar 3.477,2 3.477,2
Bedrijfsvoorheffing -406,39 -474,48
Netto 3.070,81 3.002,72

In 2024 zal Petra 68,09 euro meer overhouden dan in 2023.

Woon- werkvergoedingen: fiscale vrijstellingen niet meer gekoppeld aan keuze voor forfaitaire beroepskosten

Om de geheel of gedeeltelijke vrijstelling van de vergoedingen voor woon-werkverplaatsingen te verkrijgen, moest de werknemer steeds schriftelijk aan zijn werkgever bevestigen dat hij of zijn geen aanspraak zou maken op de werkelijke beroepskosten naar aanleiding van de belastingaangifte.

Deze voorwaarde vervalt vanaf inkomstenjaar 2024 in de bedrijfsvoorheffing omdat ze in de praktijk niet steeds werd nageleefd. Bovendien is de werknemer op het ogenblik van de aangifte in de belastingen niet gebonden door deze keuze. 

Woon- werkvergoedingen: fiscale vrijstelling fietsvergoeding

Vanaf inkomstenjaar 2024 zal een jaarlijks plafondbedrag voor de vrijgestelde fietsvergoeding worden ingevoerd van 2.500 euro (geïndexeerd bedrag 2024).

Bij overschrijding zal het surplus aan bedrijfsvoorheffing worden onderworpen.

Deze maatregel zal zowel van toepassing zijn voor werknemers als voor bedrijfsleiders.

Wat zijn de andere aanpassingen?

  • Vermindering bedrijfsvoorheffing voor alleenstaanden: deze vermindering van 144 euro (bedrag inkomstenjaar 2023) op de maandelijkse bezoldigingen wordt afgeschaft vanaf inkomstenjaar 2024. Zo wil de fiscus de discriminatie tussen de verschillende samenlevingsvormen wegwerken
  • Eindejaars- en getrouwheidspremies betaald door Fondsen voor Bestaanszekerheid (nieuw punt 70): vanaf 1 juli 2023 zullen de eindejaars- en getrouwheidspremies die door Fondsen voor Bestaanszekerheid worden betaald of toegekend, onderworpen zijn aan een bedrijfsvoorheffing van 23,22 pct. (zonder vermindering)
  • De buitengewone beroepskosten voor bepaalde categorieën van belastingplichtigen zoals artiesten, muzikanten,… (vroegere punten 30 en 31) worden geschrapt

Wat doet Securex voor jou?

Net zoals elk jaar worden de  bovenvermelde wijzigingen in ons berekeningssysteem aangepast, zodat we in 2024 een nauwkeurige loonberekening kunnen garanderen

Heb je nog vragen over de bedrijfsvoorheffing? Dan kan je terecht bij je Securex Legal Advisor via myHR@securex.be

Daarnaast kan je ook steeds terecht op ons online portaal MySecurex. In de zoekfunctie ‘MijnSupport’ verzamelden we de meest gestelde vragen en antwoorden. Zo ben je snel geholpen, ook buiten de kantooruren."

Bron

 

Fiscaal nieuws