Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Nieuwe bedragen buitenlandse dienstreizen van kracht

Sinds 15 februari 2023 gelden er nieuwe forfaitaire bedragen in de landenlijst voor buitenlandse dienstreizen. Het is van juli 2018 geleden dat die bedragen nog werden aangepast.

7 maart 2023

Een kost eigen aan de werkgever

Werknemers en bedrijfsleiders die voor het werk in jouw opdracht verplaatsingen maken naar het buitenland, moeten vaak extra kosten maken voor eten, drinken, de plaatselijke metro, enz. Zulke kosten zijn ten laste van jou als werkgever. Dat wil zeggen dat de terugbetaling ervan in principe niet als loon wordt beschouwd.

Je zou de werkelijke kosten kunnen terugbetalen op basis van ingediende bonnetjes, maar je mag ook gebruik maken van de forfaits die de FOD Buitenlandse zaken toekent aan haar ambtenaren die voor het werk naar het buitenland gaan. Die forfaits worden namelijk ook in de privésector aanvaard.

Als je kiest voor een forfaitaire vergoeding en je leeft bovendien enkele voorwaarden na, dan zijn er op die terugbetaling geen sociale bijdragen en geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd. Sociaal en fiscaal worden die forfaitaire vergoedingen dan immers als een ‘kost eigen aan de werkgever’ (ernstige normen) beschouwd.

Welk forfait mag je toekennen voor buitenlandse dienstreizen?

Je hebt als werkgever de keuze tussen twee forfaitaire dagbedragen:

 • Ofwel pas je het algemeen forfait van 37,18 euro per dag toe, ongeacht het land van de dienstreis
 • Ofwel pas je de dagelijkse forfaitaire vergoeding uit de zogenaamde ‘landenlijst’ toe, die verschilt van land tot land. Je vindt deze lijst bij de downloads op deze pagina

Bedragen in de landenlijst: korte of lange buitenlandse dienstreizen?

Kies je voor de dagelijkse forfaitaire vergoeding uit de landenlijst, dan zal je zien dat er twee categorieën zijn.

 • Categorie 1 bevat de hoogste bedragen. Je mag die gebruiken in geval van korte buitenlandse dienstreizen
 • Categorie 2 bevat lagere bedragen. Die gelden in geval van lange buitenlandse dienstreizen

Hoe weet je nu of een dienstreis kort of lang is? Het antwoord vind je in de volgende tabel:

Type

Kenmerken

Extra voorwaarden

Bedrag

Korte buitenlandse dienstreis

Minimaal 10 uur (bij vertrek en aankomst op dezelfde dag) en maximaal 30 kalenderdagen

 

De werknemers of bedrijfsleiders moeten ‘sedentair’ zijn. Dat betekent dat de verplaatsingen van en naar het buitenland geen deel uitmaken van hun normale dagelijkse beroepsactiviteit.

Dagelijkse forfaitaire vergoeding volgens categorie 1 van de landenlijst

Lange buitenlandse dienstreis

Meer dan 30 kalenderdagen

 • Je mag de forfaitaire vergoedingen maximaal 24 maanden lang toekennen per opdracht
 • Je moet de forfaitaire vergoedingen stopzetten wanneer de werknemer of bedrijfsleider zich definitief vestigt in het buitenland  

Dagelijkse forfaitaire vergoeding volgens categorie 2 van de landenlijst

Welke kosten dekt het forfait buitenlandse dienstreizen?

Een dagelijkse forfaitaire vergoeding dekt de kosten voor maaltijden en andere kleine uitgaven. Enkele voorbeelden:

 • Middagmaal en diner (ontbijtkosten worden niet langer geacht begrepen te zijn in de 'dagelijkse forfaitaire vergoeding')
 • Versnaperingen
 • Drank
 • Plaatselijk vervoer
 • Telefonie

Geen forfait voor vliegtuig en logement

Huisvestingskosten en de reiskosten van en naar het buitenland vallen niet onder dit forfait. Als je werknemer bijvoorbeeld hotelkosten of vliegtuigtickets heeft voorgeschoten, zal je die enkel kunnen terugbetalen op basis van bewijsstukken. Het terugbetaalde bedrag moet overeenstemmen met de werkelijke kosten.

Hier wordt het wat misleidend, als je de landenlijst van de overheid gebruikt in de privésector. De forfaitaire bedragen in de kolom ‘maximale logementsvergoeding’ in de landenlijst zijn niet van toepassing in de privésector. Ze zijn enkel bedoeld voor terugbetalingen die de FOD Buitenlandse zaken aan ambtenaren doet.

Wat als de maaltijd in de hotelkosten inbegrepen is?

In werkelijkheid zal een hotelrekening soms niet alleen de kost van de kamer omvatten, maar ook een ontbijt, middagmaal en/of avondmaal. Wanneer je dan het werkelijke bedrag van de verblijfskosten (bv. hotelrekening) terugbetaalt terwijl je ook een dagelijkse forfaitaire vergoeding toekent, betaal je eigenlijk twee keer maaltijdkosten terug.

Dat is niet de bedoeling. De forfaits van de FOD Buitenlandse zaken schrijven daarom voor dat je de dagelijkse forfaitaire vergoedingen moet verminderen met de volgende percentages:

 • 35% van de dagelijkse forfaitaire vergoeding voor het middagmaal
 • 45% van de dagelijkse forfaitaire vergoeding voor het avondmaal
 • 20% voor kleine uitgaven (ipv vroeger 15%)

Aangezien de ontbijtkosten niet langer worden geacht begrepen zijn in de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding, moet er geen procentuele vermindering gebeuren wanneer de ontbijtkosten zijn inbegrepen in de huisvestingskosten die door de werkgever of de vennootschap worden terugbetaald of ten laste genomen.

Opgelet als je maaltijdcheques blijft betalen

Wat als je werknemer een bonnetje binnenbrengt voor andere maaltijden en dranken, bijvoorbeeld een restaurantbezoek buiten het hotel? Of andere kleine uitgaven zoals een plaatselijke taxirit? Die kosten worden al gedekt door de forfaitaire vergoeding voor buitenlandse dienstreizen. Je kan ze dus niet nog een keer terugbetalen.

Veel werkgevers denken er niet aan, maar maaltijdcheques dienen ook om maaltijdkosten te vergoeden. Blijf je maaltijdcheques doorbetalen tijdens de buitenlandse dienstreis van je werknemer of bedrijfsleider? Dan moet je de  forfaitaire vergoeding verminderen met jouw tussenkomst als de werkgever in het bedrag van de maaltijdcheques (enkel het patronale deel dus).

Wat doet Securex voor jou?

Je ziet het, het terugbetalen van kosten bij buitenlandse dienstreizen kan eindigen in een complexe rekenoefening. Heb je hier nog een vraag over? Jouw Securex Legal Advisor helpt je graag verder via myHR@securex.be.

Twijfel je na het lezen van dit artikel of de onkostenvergoedingen in jouw onderneming wel wettelijk in orde zijn? Speel dan op zeker en laat een audit laten afnemen door Securex Consulting. Mail naar consultinglegal@securex.be en we geven je graag meer info. 

Bronnen