Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Nieuw loonplafond voor het betaald educatief verlof en het Vlaams opleidingsverlof

Het loonplafond voor het betaald educatief verlof en het Vlaams opleidingsverlof werd voor de periode van 1 januari tot 31 augustus 2023 aangepast. Voor het tweede deel van het schooljaar bedraagt dit plafond nu 3.364 euro bruto.

17 februari 2023

Loonplafond vanaf 1 januari 2023

Tijdens zijn afwezigheid wegens betaald educatief verlof of het Vlaams opleidingsverlof behoudt de werknemer het recht op de betaling van zijn loon op de gebruikelijke betaaldag. Dit loon is echter begrensd tot een bepaald bedrag, dat jaarlijks geïndexeerd wordt.

In eerste intstantie heeft een besluit het plafond voor het schooljaar 2022 - 2023 vastgelegd op 3.170 euro.

Een nieuw besluit heeft nu een ander plafond vastgelegd voor het tweede deel van het schooljaar, gelegen in 2023. Twee loonplafonds zijn bijgevolg van toepassing:

  • Voor de periode van 1 september 2022 tot 31 december 2022, werd het plafond vastgelegd op 3.170 euro bruto per maand
  • Voor de periode van 1 januari 2023 tot 31 augusutus 2023, werd het plafond vastgelegd op 3.364 euro bruto per maand

Ter herinnering, de vaststelling van het loonplafond is een federale bevoegdheid gebleven, omdat het rechtstreeks gekoppeld is aan het arbeidsrecht. De andere bedragen in het kader van het betaald educatief verlof of het Vlaams opleidingsverlof worden, als gevolg van de 6de staatshervorming, vastgesteld door de gewesten.

Meer info?

Je wenst meer informatie over het betaald educatief verlof of over het Vlaams opleidingsverlof? Raadpleeg ons thema Vakantie & afwezigheid > Tijd voor de werknemer.

Bron

  • Koninklijk besluit van 19 januari 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, Belgisch Staatsblad van 15 februari 2023
Tijd voor de werknemer