Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Mystery calls binnenkort efficiënter in Brussel

Discriminatie bij aanwerving blijft een realiteit in Brussel. Daarom wil de Brusselse regio de testen tegen discriminatie bij aanwerving efficiënter maken.

11 mei 2022

Onlangs verschenen: Een inspecteur incognito in uw winkel, kan dat? En: Brussel past zijn regels over discriminatie op het werk aan

 

Afkomst is niet het enige criterium voor discriminatie bij aanwerving. Het is slechts één van de 19 criteria die door de antidiscriminatiewetgeving worden beschermd.

De Brusselse Regering heeft in eerste lezing ingestemd met het versterken van de testen tegen discriminatie bij aanwerving.

Vereenvoudiging

De gebruiksvoorwaarden van de testen zullen worden vereenvoudigd. Momenteel kunnen ze enkel  plaatsvinden op basis van meldingen. Binnenkort kunnen de gewestelijke werkgelegenheidsinspecteurs testen doen op basis van voldoende vermoeden.

In het Brussels Gewest blijft het aantal meldingen immers laag, hoewel de impact van discriminatie bij aanwervingen aanzienlijk blijft. 

Proactiever testen

Er is geen sprake van testen die willekeurig worden uitgevoerd. Indien daarentegen uit een onderzoek een redelijk vermoeden van discriminatie in een activiteitensector blijkt, kunnen de inspecteurs met voorafgaande toestemming van het Arbeidsauditoraat discriminatietesten in deze sector uitvoeren.

Ook bij jou!

Ten slotte zullen de inspecteurs zich ook onder een valse naam kunnen aanmelden binnen een bedrijf om een eventueel verschil in behandeling te laten vaststellen.

Wat doet Securex voor jou?

We houden je op de hoogte zodra deze wijzigingen officieel zijn. Voor meer informatie over de bevoegdheden van de Brusselse inspecteurs, de procedureregels en de inbreuken kan je steeds een kijkje nemen naar ons dossier over het Brussels sociaal strafrecht.

Bron

Brussel
Selectie