Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Autoloze zondag op 17 september

Wat als jouw personeel niet op het werk raakt?

Op zondag 17 september is het autoloze zondag. Verschillende steden en gemeenten laten dan geen auto’s toe. Omdat deze gebeurtenis voldoende werd aangekondigd in de media, kan je de autoloze zondag niet inroepen als overmacht. Dit geldt ook voor jouw werknemer.

14 september 2023

Het is immers zo dat:

  • Werknemers die je tewerkstelt op zondag, gaan best op zoek naar een alternatief om tijdig op het werk te raken. Zo niet, riskeren zij loon te verliezen
  • Ook als je geen werk kan aanbieden aan de werknemers die je gewoonlijk tewerkstelt op zondag, ben je nog steeds loon verschuldigd

Jouw werknemer komt niet (of te laat) opdagen

Een werknemer die wegens de autoloze zondag niet op het werk raakt, heeft geen recht op gewaarborgd dagloon. De autoloze zondag werd namelijk voldoende aangekondigd in de media. De werknemer kon tijdig op zoek gaan naar een alternatieve manier om op het werk te geraken.

Dezelfde redenering geldt als jouw werknemer wegens autoloze zondag te laat komt op het werk. Stel, jouw werknemer moet normaal om 8 uur beginnen werken, komt slechts aan om 9 uur, neemt de normale pauzes en stopt met werken op het normale uur. Hij of zij heeft dan geen recht op loon voor dat niet-gewerkte uur in de ochtend.

Werknemers die geen alternatief vinden en toch loon voor die zondag willen ontvangen, kunnen overwegen om op die dag vakantie op te nemen, of inhaalrust voor overuren. Dit moet wel gebeuren in overleg met jou als werkgever.

Jouw klanten raken niet tot bij jouw onderneming

Maar wat als er onvoldoende werk is voor de werknemers die aanwezig zijn? Bijvoorbeeld omdat klanten wegens de autoloze zondag niet tot bij uw onderneming raken. Wel, die werknemers ben je toch loon verschuldigd.

Als je geen alternatief werk kan aanbieden (bijvoorbeeld administratieve taken), kan je de betrokken werknemers voorstellen om een dag vakantie of inhaalrust te nemen. Ook dat moet gebeuren in onderling overleg, je kan dit niet eenzijdig opleggen.

Collectieve sluiting als oplossing

Vormt de bereikbaarheid van jouw onderneming elk jaar opnieuw een probleem op de autoloze zondag? Dan kan je overwegen om jouw onderneming collectief te sluiten op de jaarlijkse autoloze zondag. Voor dit jaar is dat niet meer mogelijk, omdat je bij het invoeren van een collectieve sluiting een specifieke procedure moet volgen. Daarbij moeten jouw werknemers voldoende op voorhand verwittigd worden van de sluitingsdata.

Voor meer info over collectieve sluiting, lees hier meer in ons thema "Vakantie en afwezigheid".

Europese week van de mobiliteit

De autoloze zondag is een sleutelmoment in de Europese week van de mobiliteit, die loopt van 16 tot 22 september 2023. Tijdens die week staat het thema ‘multimodaliteit’ in de kijker. Daarmee wordt bedoeld: kunnen kiezen uit een waaier van vervoersmiddelen naargelang het traject, of zelfs verschillende vervoersmiddelen combineren binnen eenzelfde reis.

Bron

Brussel