Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Lening met weinig of geen rente: hoe raam je dat voordeel?

Werkgevers kennen hun werknemers soms een lening toe aan een lagere interestvoet dan de geldende interest op de markt, of zelfs zonder een interest overeen te komen. De fiscus en de RSZ zullen zo’n lening behandelen als loon, waarop RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn.

15 maart 2023

Kende je in 2022 zo’n voordelige lening toe? Dan is het belangrijk om zo snel mogelijk jouw Client Advisor te informeren via myHR@securex.be.

Hoe kijkt de fiscus naar een renteloze lening?

Als je aan een werknemer een renteloze lening geeft, of een lening tegen een lage rentevoet (lager  dan de marktrente), dan geef je hem of haar eigenlijk een voordeel. Dit voordeel wordt beschouwd als een belastbaar voordeel van alle aard. Die lening aan gunstige voorwaarden wordt enkel toegekend omdat de persoon in kwestie jouw werknemer is. Daarom moet je dat voordeel maandelijks optellen bij het loon van de werknemer of bedrijfsleider. Je moet er ook bedrijfsvoorheffing op inhouden.

Hoeveel bedraagt het voordeel ?

Om dat te weten, moet je de rentevoet die je aanrekent aan je werknemer of bedrijfsleider vergelijken met een standaard referentierentevoet. Het verschil tussen beide maandelijkse interestsommen is dan het maandelijkse voordeel van alle aard. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met de verminderingen voor kinderen ten laste.

De referentierentevoet wordt jaarlijks in een Koninklijk besluit bepaald en verschilt naar gelang het soort lening, bv. hypothecair of niet-hypothecair. 

Bekijk hier de referentierentevoeten die gepubliceerd werden op 3 maart 2023. Opgelet, dit zijn de rentevoeten voor leningen toegekend in 2022. De percentages voor 2023 zullen pas begin 2024 bekendgemaakt worden.

En wat met de RSZ?

Net zoals op fiscaal vlak, wordt een renteloze lening of lening met verlaagde rentevoet beschouwd als een voordeel in natura. Dat voordeel is dan ook aan de socialezekerheidsbijdragen (RSZ) onderworpen en moet zo correct mogelijk op zijn werkelijke waarde geschat worden.

Om die werkelijke waarde te berekenen, gebruikt de RSZ een andere methode dan het fiscaal forfait. Zij houdt namelijk rekening met het verschil tussen de rente die je aan jouw werknemer aanrekent en de rente die jouw werknemer bij de bank zou betalen. Je zou hiervoor je bank kunnen contacteren voor meer informatie of een offerte. Het verschil tussen beiden is dan het voordeel waarop RSZ-bijdragen betaald moet worden.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je in 2022 een voordelige lening toegekend?

Dan moeten de fiscale fiches 2022 van de betrokken werknemer of bedrijfsleider gecorrigeerd worden, op basis van de definitieve referentierentevoeten die in maart 2023 bekendgemaakt werden.

Geef daarom zo snel mogelijk  volgende info door aan jouw Securex Client Advisor, via myHR@securex.be:

  • Het bestaan van de lening
  • De fiscale en sociale waarde van de lening

Ken je in 2023 een voordelige lening toe?

De referentierentevoeten voor leningen toegekend in 2023 zullen pas begin 2024 bekendgemaakt worden. Voorlopig moet je je dus baseren op de laatst gekende percentages om het bedrag van de bedrijfsvoorheffing te kennen.

Begin 2024, wanneer de juiste percentages voor 2023 bekend zullen zijn, moet dan een rechtzetting van de belastbare basis gebeuren bij de begunstigden van een renteloze lening.

Bron

Voordelen van alle aard
Fiscaal nieuws