Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Lening met weinig of geen rente: hoe raamt u dat voordeel?

Een werkgever of onderneming leent soms een geldsom uit aan een werknemer of bedrijfsleider. Moet die laatste weinig rente betalen op de ontleende som, of slechts een lage rente? Dan zullen de fiscus en de RSZ de lening behandelen als loon, waarop RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn.

17 februari 2022

Hierna bespreken we de standpunten van de belastingadministratie en de RSZ over de renteloze leningen of leningen met verlaagde rentevoet.

Kende u in 2021 zo’n voordelige lening toe? Dan is het belangrijk om zo snel mogelijk uw Client Advisor te informeren via myHR@securex.be

Hoe kijkt de fiscus naar een renteloze lening?

Wanneer een werkgever of onderneming een renteloze lening toekent, of een lening met verlaagde rentevoet, dan ziet de fiscus dat als een voordeel van alle aard. Dat voordeel moet maandelijks opgeteld worden bij het maandloon van de werknemer of bedrijfsleider en er moet bedrijfsvoorheffing op ingehouden worden.

Hoeveel bedraagt dat voordeel?

Om dat te weten, moet u de werkelijk toegekende rentevoet vergelijken met een standaard referentierentevoetHet verschil tussen beide maandelijkse interestsommen is dan het maandelijkse voordeel van alle aard. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met de verminderingen voor kinderen ten laste.

De referentierentevoet is niet één uniform percentage, maar verschilt naargelang het type lening. Bepalend is of het gaat om een hypothecaire of niet-hypothecaire lening, en of de rentevoet vast of variabel is. De nieuwe referentierentevoeten verschijnen bij het begin van elk jaar in het Belgisch Staatsblad.

Bekijk de referentierentevoeten die gepubliceerd werden op 14 februari 2022. Opgelet, dit betreft de rentevoeten voor leningen toegekend in 2021. De percentages voor 2022 zullen pas begin 2023 bekendgemaakt worden.

Fiscale rekenwijze ook bruikbaar voor de RSZ

Net zoals op fiscaal vlak, wordt een renteloze lening of lening met verlaagde rentevoet beschouwd als een voordeel in natura. Dat voordeel is dan ook aan de socialezekerheidsbijdragen (RSZ) onderworpen en moet zo correct mogelijk op zijn werkelijke waarde geschat worden.

Om die werkelijke waarde te berekenen, zou u dezelfde rekenmethode kunnen gebruiken van het voordeel op fiscaal vlak. Niettemin zou de RSZ argumenten kunnen aanvoeren om af te wijken van de fiscale rekenmethode. Zo gebruikt de RSZ soms een andere methode. Zij houdt dan rekening met het verschil tussen de rente die u aan uw werknemer aanrekent en de rente die uw werknemer bij zijn bank zou betalen. Het verschil tussen beiden is dan het voordeel waarop RSZ-bijdragen betaald moet worden.   

Wat doet Securex voor u?

Heeft u in 2021 een voordelige lening toegekend?

Dan moeten de fiscale fiches 2021 van de betrokken werknemer of bedrijfsleider gecorrigeerd worden, op basis van de definitieve referentierentevoeten die in februari 2022 bekendgemaakt werden.

Gelieve daarom zo snel mogelijk het volgende te laten weten aan uw Securex Client Advisor:

  • Het bestaan van de lening
  • De fiscale en sociale waarde van de lening

Kent u in 2022 een voordelige lening toe?

De referentierentevoeten voor leningen toegekend in 2022 zullen pas begin 2023 bekendgemaakt worden. Voorlopig moet u zich dus baseren op de laatst gekende percentages om het bedrag van de bedrijfsvoorheffing te kennen.

Begin 2023, wanneer de juiste percentages voor 2022 bekend zullen zijn, moet dan een rechtzetting van de belastbare basis gebeuren bij de begunstigden van een renteloze lening.

 

Bronverwijzing

Voordelen van alle aard