Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Indexaanpassing in paritair comité 200 is gekend

De vele indexprognoses gaven al aan dat er een stevige indexering op komst is in het paritair comité nr. 200. Nu kennen we eindelijk het definitieve indexcijfer en weten we dat de lonen in het PC 200 op 1 januari 2023 een indexaanpassing krijgen van 11,08%.

23 december 2022

Hoe wordt de indexaanpassing berekend?

De lonen van de werknemers in het PC nr. 200 worden elk jaar op 1 januari geïndexeerd met een bepaald percentage. Door de hoge inflatie dit jaar was er nu extra belangstelling voor de berekening van het definitieve percentage. Maar hoe komt men precies aan dat cijfer?

De indexaanpassing wordt berekend aan de hand van deze formule:

afgevlakte gezondheidsindexcijfers van november en december 2022
÷
afgevlakte gezondheidsindexcijfers van november en december 2021

Voor 2023 geeft dat het volgende resultaat:

( 123,47 + 124,50 )  ÷  ( 124,50/111,27 + 111,97 )  =  11,08%

Lees de indexeringsregels in PC 200

Voor wie geldt deze index?

De indexaanpassing is ten voordele van werknemers die volgens minimumbarema betaald worden, maar ook van werknemers die boven barema betaald worden (de zogenaamde 'effectieve lonen').

Wat met werknemers die na 1 januari starten?

Laten we het voorbeeld nemen van Stefan. Hij heeft een arbeidsovereenkomst gesloten met het reisbureau Horizon & Zee. De arbeidsovereenkomst start pas op maandag 2 januari 2023. Beide partijen hebben een brutoloon afgesproken dat hoger is dan het minimumbarema in het PC nr. 200. Stefan zal geen recht hebben op een indexering. Voor contracten die starten na 1 januari is de werkgever immers niet meer verplicht om de werkelijke lonen te indexeren.

Stel nu dat Stefan toch volgens het minimumbarema zou betaald worden. Dan moet de werkgever vanaf 1 januari 2023 wel de geïndexeerde barema’s volgen. Ook Stefan zal in dat geval recht hebben op de indexering van zijn loon, ongeacht de startdatum van zijn arbeidsovereenkomst.

Kan je beslissen om niet te indexeren?

De indexeringsregels zijn van openbare orde. Dat is juridisch jargon om te zeggen dat je die regels verplicht moet toepassen. Je kan dus niet ontsnappen aan de indexaanpassing, zelfs wanneer je het met je werknemer op een akkoordje zou willen gooien. Werkgevers die er toch voor zouden kiezen om geen indexering toe te passen, riskeren strafrechtelijke sancties.

Lees meer: 'Geen ontsnappen aan inflatie: 6 vragen over loonindexering'

En de jaarlijkse premie?

Ook de jaarlijkse premie die werd afgesproken in het sectorakkoord van 2015-2016 (toenmalig bedrag: 250 euro) wordt jaarlijks geïndexeerd. In 2023 zal die premie euro bedragen. Je moet de premie betalen in de loop van de maand juni, tenzij ze werd omgezet in een ander gelijkwaardig voordeel.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je nog vragen over het paritair comité nr. 200 of over de indexaanpassing? Jouw Securex Legal Advisor helpt je graag verder via myHR@securex.be.

Het loon bepalen
Bedienden (PC 200)
Hoge inflatie
Werkgevers