Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Gewaarborgd loon terugkrijgen kan nu soms zonder ziektebriefje in bouwsector (PC 124)

In principe kan je geen ziektebriefje meer eisen voor de eerste ziektedag van je werknemer. Maar werkgevers in de bouwsector konden daardoor soms geen terugbetaling meer krijgen van het gewaarborgd loon, omdat hun ‘vereveningskas’ nog steeds een medisch attest nodig heeft als bewijs. De sociale partners hebben nu een oplossing gevonden.

2 juni 2023
ill, sick

Terugbetaling gewaarborgd loon

Ben je een werkgever in de bouwsector met minder dan 20 werknemers ? Dan mag je een terugbetaling vragen van het gewaarborgd loon dat je betaalt aan jouw arbeidsongeschikte werknemers. Om het voordeel te kunnen genieten, moet je aansluiten bij een zogenaamde patronale vereveningskas.

Lees meer: ‘Terugbetaling gewaarborgd loon’

Medisch getuigschrift: verplicht of niet?

Sinds eind 2022 kunnen werknemers zich drie keer per jaar een dag ziek melden zonder medisch getuigschrift. Als werkgever kan je dan niet langer een medisch getuigschrift eisen. Werkgevers met minder dan 50 werknemers kunnen dat wel nog, maar dan moeten ze eerst een afwijking opnemen in hun arbeidsreglement.

Lees meer: ‘Geen medisch getuigschrift meer voor één dag arbeidsongeschiktheid - Enkele praktische verduidelijkingen’

Werkgevers in de bouwsector zaten tussen twee vuren

Patronale vereveningskassen vroegen tot nu toe een kopie van het medisch getuigschrift. Zo konden ze controleren of de werkgever het gewaarborgd loon daadwerkelijk moest betalen. Maar door de vernieuwde regels rond het ziektebriefje van eind 2022, ontstond er een verschil in behandeling tussen werkgevers die wel of niet een afwijking in hun arbeidsreglement hadden opgenomen.

De sociale partners zijn hier nu aan tegemoet gekomen. Ze hebben beslist dat een melding aan de kas volstaat voor de eerste drie ziektedagen waarvoor de werknemer geen medisch getuigschrift moet binnenbrengen. Deze melding moet gebeuren binnen de 2 werkdagen volgende op de ziektedag. Een kopie van het ‘ziektebriefje’ is in die gevallen dus niet meer nodig om een terugbetaling van het gewaarborgd loon te krijgen.

Je hoeft dus niet langer je arbeidsreglement aan te passen met als enige bedoeling om de terugbetaling van het gewaarborgd loon te kunnen genieten.

Voor de overige dagen arbeidsongeschiktheid zullen de vereveningsdiensten nog altijd een kopie vragen van het medisch getuigschrift. Die kopie moet je binnen de vijf werkdagen overmaken aan de patronale kas.

Onze tip

Ben je nog niet aangesloten bij een patronale vereveningsdienst? Maak er snel werk van zodat je dit voordeel niet misloopt! Je kunt aansluiten bij een organisatie naar keuze, zoals Patrokov, het Patronale Vereveningsbureau Vlaams-Brabant, enz. Het lidmaatschap en de aangeboden diensten zijn gratis.

Voor werkgevers met 20 of meer werknemers verandert er niets. Zij hebben immers geen recht op een terugbetaling van het gewaarborgd loon. Werkgevers met minder dan 50 werknemers kunnen wel nog altijd een bijlage bij hun arbeidsreglement opnemen, die hun werknemers verplicht om steeds een doktersbriefje in te dienen.

 

Bron

  • Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2023 - Verevening aan sommige werkgevers van de bedragen die verschuldigd zijn aan de arbeiders in geval van arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van ziekte of een ongeval van gemeen recht
Bouwsector
Ziekte en ongeval