Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen

Flitscontroles in de horeca in juli 2022

In de maand juli 2022 zullen de inspectiediensten zogenaamde flitscontroles houden in de horecasector (PC 302).

15 juni 2022

De flitscontrole is een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering.

Door de controles op voorhand aan te kondigen, willen de inspectiediensten sociale fraude vermijden en hopen ze dat de bedrijven zich nog last-minute in regel stellen.

Wat wordt er gecontroleerd?

Naast inbreuken op zwartwerk (RSZ-aangifte) en illegale tewerkstelling (arbeidskaarten en -vergunningen) zullen de sociale inspecteurs onder andere nagaan of volgende zaken in orde zijn in uw onderneming:

  • Het arbeidsreglement met inbegrip van alle werkroosters en de verplichte bijlagen (zoals de bijlage psychosociale risico’s)
  • De arbeidsovereenkomsten en bijlagen (deeltijdse arbeidsovereenkomsten, studentencontracten, flexi's, extra's, uitzendkrachten)
  • De Dimona-aangifte
  • De arbeidsongevallenverzekering
  • Afwijkingsdocument of registratiesysteem voor deeltijdse werknemers (meer uren, minder uren of wisselen van werkrooster ten opzichte van het voorziene vaste of variabel werkrooster)

Weet dat een kopie van het arbeidsreglement moet bijgehouden worden op iedere arbeidsplaats, dus ook in de (vracht)wagen van uw werknemer. Er wordt ook nagegaan of er geen sprake is van schijnzelfstandigheid in de onderneming.

De sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) stelt een checklist van documenten ter beschikking die een sociaal inspecteur kan vragen tijdens een controle.

Wat doet Securex voor u?

Is uw arbeidsreglement niet meer up-to-date, of bent u niet zeker dat u alle loon- en arbeidsvoorwaarden correct toepast? Neem dan zeker contact op met uw legal advisor voor hulp via myHR@securex.be.  

Horeca