Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Flitscontroles in de grootsteden en carwashes in november 2022

In de maand november 2022 zullen de inspectiediensten flitscontroles houden in de grootsteden en de carwashes (PC 112).

14 oktober 2022

Algemene controle in de grootsteden

De controles in de grootsteden zijn niet gericht op een specifieke sector, maar op bepaalde plaatsen, namelijk Brussel, Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik.

Deze controles in deze grootsteden zijn gericht op ernstige en georganiseerde sociale fraude met een crimineel oogpunt. Concreet zullen de controles gericht zijn op omstandigheden die ingaan tegen menselijke waardigheid, domiciliefraude, misbruik van vennootschapsstructuren, ondergrondse economie, …

De controles in de grootsteden worden uitgevoerd door multidisciplinaire teams, zoals:

  • Gespecialiseerde cellen sociale inspectiediensten
  • Politiediensten
  • Regionale inspectiediensten
  • Fiscus
  • Douane

Sectorspecifieke controle in de carwashes

Deze flitscontrole is een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering in een specifieke sector. De carwashes vallen onder het paritair comit√© 112. 

Door de controles op voorhand aan te kondigen, willen de inspectiediensten sociale fraude vermijden en hopen ze dat de bedrijven zich nog last-minute in regel stellen.

Wat wordt er gecontroleerd?

Naast inbreuken op zwartwerk (RSZ-aangifte) en illegale tewerkstelling (arbeidskaarten en -vergunningen) zullen de sociale inspecteurs onder andere nagaan of volgende zaken in orde zijn in je onderneming:

  • Het arbeidsreglement met inbegrip van alle werkroosters en de verplichte bijlagen (zoals de bijlage psychosociale risico’s)
  • De arbeidsovereenkomsten en bijlagen (deeltijdse arbeidsovereenkomsten, studentencontracten)
  • De Dimona-aangifte
  • De arbeidsongevallenverzekering
  • De overeenkomst voor uitzendarbeid tussen gebruiker en uitzendkantoor (indien er gewerkt wordt met uitzendkrachten)

Weet dat een kopie van het arbeidsreglement moet bijgehouden worden op iedere arbeidsplaats, dus ook in de (vracht)wagen van je werknemer.

Er wordt ook nagegaan of er geen sprake is van schijnzelfstandigheid in de onderneming.

De sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) stelt een checklist van documenten ter beschikking die een sociaal inspecteur kan vragen tijdens een controle.

Wat doet Securex voor jou?

Is jouw arbeidsreglement niet meer up-to-date, of ben je niet zeker dat je alle loon- en arbeidsvoorwaarden correct toepast? Neem dan zeker contact op met je Securex Legal Advisor via myHR@securex.be.  

Sectornieuws
Flitscontroles